Diana 19 år

Hej! Under gymnasiet läste jag Sva 1 och Sva 2 men också Sv 1, 2, och 3. Hur blir det då med poängen? Inkluderas alla dessa 500 poängen eller går det att byta ut sv mot sva eftersom jag har högre betyg på sva då jag vill öka mitt snitt.


Jag läser på komvux just nu och kommer få 2450 poäng, är lite osöker på kraven på vad om kan bytas ut eller om det ens går.


Tack på förhand!

  • Liselotte fick du examensbevis på gymnasiet eller fick du studiebevis?
  • Diana Jag fick studiebevis men jag pluggar mot gymnasiesamen på komvux vilket gör att jag får 2450 poäng exklusive idrott och hälsa
  • Julia Bra, men du måste i så fall ha en kurs på 50 poäng som du kan ha som U-kurs, utökad, i ditt examensbevis. Hur ser planeringen ut - är planeringen godkänd av syv/rektor på komvux?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Diana,

det är 2 helt Olika situationer:

- om du på gymnasiet fick Examensbevis;

- eller om du på gymnasiet fick Studiebevis och läser nu mot Examensbevis på komvux.

*********
Om du på gymnasiet fick Examensbevis, beror svar på din fråga väldigt mycket på EXAKT hur ditt examensbevis ser ut.

***

Om du läser på komvux mot Examensbevis - så beror det på om du vill få Yrkes-examensbevis eller Högskoleförberedande examen.

Jag gissar på att du på komvux läser mot högskoleförberedande examen och i så fall gäller följande: du måste ha minst 2400 betygsatta gymnasiala poäng;
Betyg i idrott och hälsa 1 för inte ingå; så de 100 p. faller bort. Om du inkluderade idrott-och-hälsa 1 inom dina kommande 2550p. då har du 2450 poäng i stället.
Du måste i så fall ha en kurs som inte är obligatorisk på "ditt gymnasieprogram" och som är på 50 poäng - för att kunna ha den kursen som U-kurs, utökad. Det måste finnas exakt 2400 "vanliga betygsatta poäng" - på vilka man räknar ut ditt jämförelsetal och meritvärde. Om kurser i svenska och SAS ingår inom de 2400 poängen, kommer alla de betygen räknas in - lika mycket.
Eftersom Svenska och SAS har Olika kursplaner och betygskriterier, det är Olika ämnen och man kan ha både svenska 1 och SAS 1 i samma examensbevis (i alla fall så som en sakkunnig förklarade för oss). Det är dock sällan som elever läser både svenska och SAS på samma nivå. Men är det så att du exempelvis har betygsatta kurser Svenska 1, 2 och 3 OCH SAMTIDIGT har betygsatta kurser i SAS 1, 2 och 3 - då får alla dem ingå i ditt examensbevis från komvux. Och är ingen av dem U-kurs, utökat, utanför examenbevisets 2400 poäng, då räknas alla betygen in.

Har du gjort planering mot Examensbevis med SYV på komvux?

Mvh och med tips på Veckans yrke v.7 2018. :)