SYV-besökare 33 år
  Hej
  jag har i ett projekt en deltagare som har ganska hög utbildning inom miljö/ekologi och det både från ett svenskt universitet och från sitt hemland också; hen har dock svårt att få jobb (över 55 år och kan inte så där jättebra svenska).
  Hen ska nu också flytta till Göteborg för att återförenas med sin övriga familjen. Jag fick tips om att hen kan/bör söka jobb på "miljöförvaltnngar" i Små kommmuner i första hand, därför att i Gbg är det extremt tufft att konkurrera inom de områden. Vilka kommuner ligger inom pendlingsavstånd från Gbg? är min första fråga och heter det "miljöförvaltningen" i alla de kommuner eller kan förvaltningarna heta olika? Extremt tacksam för alla tips!
  Vänligen
  SYV i ett projekt för arbetslösa akademiker

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  på pendlingsavstånd från Göteborg finns i första hand följande kommuner:
  Mölndal
  Kungälv
  Partille
  Lerum
  Kungsbacka
  Öckerö
  ********
  Lite längre bort är det Borås och Uddevalla (om man kan pendla till dem beror nog på exakt Var i Gbg man bor).

  I Kungälv bedrivs det Miljöstrategiskt arbete och finns en mijlöchef (men jag kan inte se att det finns någon Miljöförvaltning);

  På Öckerö verkar Bygg- och miljöNämnd finnas (inte någon förvaltning inom det område)- var god se ockero.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/namnder/byggochmiljonamnd

  I Kungsbacka - Miljö-& Hälsoskydd - var god se kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Miljo--Halsoskydd

  i Lerum verkar det heta Miljöenheten - var god se lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/miljoenheten

  i Partille heter det Bygg- och miljöförvaltningen - var god se partille.se/nyheter/oppettider-pa-bygg--och-miljoforvaltningen

  för Mölndal - se info om Miljöförvaltningen på molndal.se/startsida/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/miljo

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga