Amina 26 år
Hej!

Jag undrar om idrott och hälsa 1 specialisering och idrott och hälsa 2 får räknas med in i slutbetyg/gymnasieexamen? Idrott och hälsa A/1 får ju inte räknas med in.
  • Amina Det gäller Komvux
  • Daniel I Gymnasieexamen får inte Idrott och hälsa 1 ingå - ändring i reglerna från 1 jan 2017. Innan dess kunde den kursen ingå i examensbevis från komvux.

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej Amina,

slutbetyg på komvux kan man få endast "på undantag", endast om man har minst en kurs betygsatt i det gamla systemet med betygen på IG-MVG skalan (men egentligen så räcker inte det utan det måste vara så att betygsatta i det gamla systemet kurser ej kan "omvandlas" eller vars omvandling innebär nackdel för den studerande).

Standard inom komvux är sedan flera är - Gymnasieexamen och dokumentet heter examensbevis.
Så vitt vi vet får ej kursen Idrott och hälsa 1 ingå i Examensbevis från komvux, ändring sedan 1 jan 2017. Andra idrottskurser nämns inte - och det måste innebära att de får ingå. Jag kan inte tänka mig ngt.annat i alla fall.

 

Vilka kurser som får ingå i ett Slutbetyg finns info om på www.skolverket.se/regelverk/skolfs

och ang. Idrottskurser, är det samma som för examensbevis - dvs kursen Idrott och hälsa 1 får ej ingå i ett Slutbetyg, men de andra idrottskurser får ingå.

Sammanfattning: det är endast idrott-och-hälsa 1 som inte får ingå i slutbetyg eller i examensbevis från Komvux. Andra idrottskurser dvs får ingå i både Slutbetyg och i Examensbevis från Komvux.