Iris 16 år
Hej syv!
Jag har en kort fråga: Hur många skolor får man ansöka till vid gymnasievalet? Jag vet att man ska välja första, andra och tredjeval, men får man sedan söka in till hur många man vill?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Iris,

oftast får man söka tiII hur många oIika gymnasiaIa utbiIdningar man viII, men jag kan inte heIt utesIuta att något antagningskansIi (och det finns många oIika) har på ngt. sätt begränsat antaI möjIiga vaI i sitt antagningssystem... det är mycket ovanIigt att man gör så /dvs begränsar/ men eftersom varje antagningskansIi får bestämma ganska mycket sjäIva, kan de också bestämma att på ngt. sätt begränsa antaI vaI man kan göra.

Om du uppger var i landet du bor och söker till gymnasiet - kan vi ta reda på exakt vad som gäller för dig och övriga elever i din del av Sverige.

Ett annat alternativ, om du hellre vill det, är att du själv kontaktar AntagningskansIiet och stäIIer frågan tilI personal där om antaI vaI som man får göra. SYV på din grundskola kan säkert svara på den frågan också.

Kontaktuppgifter till alla antagningskanslier hittar du på den här sidan>>

Det kan också stå på den sidan där du ska göra gymnasievaI - om antaI möjIiga vaI. Står det inget, måste det nästan betyda att det inte finns någon begränsning i antaI aIternativ som varje eIev får Iägga in i sin gymnasieansökan.

Bästa hälsningar

L. :)