1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Frida,

  när det är lärarbrist, är rektorerna tvungna att anställa även dem som inte är behöriga alls, eller inte är behöriga för just den skolformen som de ska jobba inom.
  Som lärarleg.sistymet är idag, så tror jag det är Olika typer av legitimation för lärare på grundskolan och för lärare på fritidshem.
  Komplettera legitimationen kan man på olika sätt - bl.a genom att påvisa att man under ett antal år arbetat inom "fel skolform", då kan avdelningen för lärarleg.bedöma att man genom arbetslivserfarenhet (de facto) skaffat sig den kompetens som behövs för att uppfylla kraven för legitimation - det är i alla fall så som vi fick det förklarat för oss från Skolverket.
  Reglerna kan också ändras.
  Från reglerna kan ibland vissa undantag göras.
  De som bäst borde kunna svara på de frågorna är Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer - i första hand, och studievägledare på lärarehögskolorna - i andra hand. Vänd dig gärna till dem.

  vänligen
  L.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga