Ali 19 år

Hej, jag går i naturvetenskapsprogrammet år 3 och har läst modersmål arabiska steg 1 o 2 och läser 3 nu. Jag har läst företagsekonmi som individuella val i tvåan och har fått E i det eftersom jag fick veta att det inte påverkar betyget eftersom jag går i naturprogrammet. Jag vet att utökade kurser räknas inte med i jäförelsetal (om de ej ger merit). När jag har sökt till alla modersmål 1,2 och 3 gick det enkelt och smidigt samt företagsekonomi också. Det jag vill veta är är det sant att individuella val som företagsekonomi påverkar mitt jämförelsetal i min situation. Kan man i så fall ersätta det med modersmål? Och räknas modersmål som utökade kurs direkt om jag läser över 2500 poäng utan att jag behöver begära det från exempelvis rektorn? Jag är orolig om jag har sabbat mitt jämförelsetal pga företagsekonomi. Och om jag får veta att jag har en utökad kurs får jag flytta den från denna kategorin så att den kan räknas in i jämförelsetalet (modersmål)?

  • Ali En till fråga, Ja läser Ma5 och Eng 7. Kommer deras betyg att räknas med i jämförelsetal? Det jag vet är att de ger merit.
  • Anna De kurser som ger merit - när du har Examensbevis - alla räknas in i ditt jämförelsetal, oavsett om de är utökade kurser eller "vanliga kurser". Jag skriver "om du har Examensbevis" - för att det är andra regler för dem med äldre betyg, slutbetyget, som var standard t o m år 2013. Men det är fortfarande på komvux möjligt få slutbetyg (om man började läsa på gymnasiet för flera år sedan och har minst en kurs betygsatt i det gamla betygssystemet IG-MVG). Men för dig som är 19 år och läser mot Examensbevis gäller följande: kurser som ger meritpoäng räknas alltid in i ditt jämförelsetal.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Ali,

gymnasiala kurser i Modersmål - finns 3 st. Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet;
sedan finns det också kurser i Moderna språk - 1-7; om du läser på nivå 3 - då måste det nästan vara Moderna språk (arabiska) 3. Om du inte vet vilken kurs du läser, fråga läraren eller syv på din skola; du kan också så det i din Individuella studieplan.

Som du även kan se i den generella programplanen för NA >> - så är inte företagsekonomi obligatorisk att läsa; kurser i foretagsekonomi kan läsas inom Individuellt val eller som Utökade kurser, utanför programmets 2500 poäng.

Hur just din Individuella studieplan ser ut vet SYV på din skola och du borde också ha tillgång till din Individuella studieplan.

Om du sammanlagt under 3 år på gymnasiet kommer att få betyg i fler kurser än 2500 poäng, måste någon/några av kurserna bli i ditt Examensbevis markerade med U, utökad kurs.
U-kurser från ditt examensbevis kommer att räknas in i ditt jämförelsetal i 2 fall:
- om en U-kurs krävs för särskild behörighet till just den högskoleutbildning som du söker;
eller
_ om kursen ger Meritpoäng.

Ofta vet eleverna på förhand att de läser/kommer att läsa en eller flera U-kurser, för att det är särskilt beslut som rektor fattar om det. Om du inte vet om du läser eller kommer att läsa ågon U-kurs, fråga din SYV, se i din individuella studieplan eller "som sista utvägen" fråga rektor på ditt program (för att det är alltid rektor som är ytterst ansvarig).

  • Ali min syv är sjuk sedan terminstarten