PRIVAT32 17 år
  Hej,

  Jag tror att jag kommer behöva göra prövning i 1-2 ämne och linjen jag vill plugga har inte antagning under VT, jag vill inte ta ett sabbatsår eller välja annan universitet. Jag undrade över om man kan göra prövning i komvux och få sina betyg direkt efter gymnasiet innan HT ansökningar stängs ?
  Dessutom om jag gör prövning på gymnasiet kan jag då söka via BII?
  • Brendan Hej! Är ingen SYV, men jag tror det blir svårt att göra prövningar som hinner registreras innan antagningen är gjord. Problemet ligger i att du som gymnasieelev inte får göra prövningar i kurser du redan är godkänd i, så länge du fortfarande är gymnasieelev, vilket innebär att du tidigast kan göra prövningar efter studenten. Sista kompletteringsdatum för ansökan till hösten är 20 juni (ansökan är redan stängd), och det kan bli svårt att hitta någon som gör prövningar till sommaren, så att du hinner få dina betyg att skicka in i tid. Gör du prövningar så söker du via både BI och BII, där prövningarnas betyg räknas i grupp BII. MVH, Brendan
  • PRIVAT32

   Hej igen! Om jag får F i ett ämne har jag rätt att göra prövning i det ämnet i gymnasiet? Och i så fall söka i BII efter att ha gjort prövningen så? Dessutom vet du vilka som erbjuder prövning till sommaren samt vilka kurser?

  • Brendan Får du F har du rätt att göra prövning, men det kan vara ont om tid att göra det om du avslutar dina studier nu till sommaren. Gör du prövningen inom din gymnasietid (alltså till och med dagen du tar studenten) räknas prövningsbetyget som ett vanligt betyg, och därav så hamnar du endast i grupp BI i ansökan till högskola. För att hamna i gruppen BII måste prövningen göras efter dagen du avslutade dina gymnasiestudier. Jag antar att en anledning till att du vill söka via grupp BII är för att antagningspoängen i vissa fall kan vara lägre än i BI, men rent generellt brukar det vara tvärtom, så jag avråder dig från att försöka få F i en kurs. Det kommer bara leda till mer arbete och dina andra kursbetyg kommer att lida. Tyvärr så finns ingen sammanställd information om vilka som erbjuder prövning och till vilket tillfälle, utan det är något som man måste kolla själv på varje enskild skolas/komvux hemsida. Förslaget är att du kollar med din gymnasieskola om det finns möjlighet att göra prövningar direkt efter studenten (betona då att du avser att använda betygen till höstens antagning och således behöver de i tid för 20 juni), alternativt att du kollar med den kommunala vuxenutbildningen (både i din egna men även närliggande kommuner) om de har prövningstillfällen. MVH, Brendan
  • Julia Tack så mycket Brendan för ett mycket bra svar!
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är svårt att hitta var man kan göra prövningar, när man inte lägre är gymnasieelev. man får - som icke-gymnasieelev - göra prövningar i hela Sverige, men det är lärarbrist och många vill göra prövningar; finns ingen samlad info om var man kan anmäla sig till prövningar; man får leta själv, bäst man kan och vi önskar dig lycka till!
  Som gymnasieelev har man rätt att göra prövnignar i 2 fall (det är på sin egen skola eller där dit din skola anvisar dig som du i så fall kan göra prövningar); 1. om du fick F i en gymnasiekurs och 2. om undervisning i en obligatorisk kurs ej kan erbjudas (ofta är det pga lärare ej finns som kan sätta betyg - det är som sagt, tyvärr, lärarbrist).
  ****
  Att du inte vill "missa" ett år, förstår jag, men det är möjligt att du inte kommer att ha ngt. val.
  Och under det året som du "missar" kan du i så fall, förhoppningsvis, jobba. Arbetslivserfarenhet är alltid bra att ha.
  ***
  Angående BII, kompletteringsgruppen. Det är om du har betyg som räknas in i ditt jämföresletal/meritvärde som du fick efter det att du fick ut ditt examensbevis, som du kommer att prövas i BII. Alltså, här är det DATUM då du fick examensbevis och datum då betyget sätts i den "kompletterande" kursen som spelar roll.

  Vi känner inte till att prövningar erbjuds någonstans senare än sista veckan i maj.
  Under juni-juli-augusti brukar inte prövningar erbjudas, över huvudet taget; men om du hittar vad du kan göra prövning under sommaren, är det givetvis inte förbjudet att göra prövning i så fall.
  Lärarna har semester under sommaren; det är troligtvis den främsta anledningen till varför prövningar ej brukar erbjudas under sommarmånaderna.
  ****
  Kompletterande svar angående göra prövning som gymnasieelev
  Om en gymnasieelev får F precis i slutet av sina studier på gymnasiet, alltså veckan innan examensbevis/studiebevis utfärdas - då hinns det inte med några prövningar i så fall. Då kan eleven antingen få förlängd studietid och kunna läsa på sin gymnasieskola efter sommaren; eller så tar eleven examensbevis med F betyget i; eller så får hen, om hen ej uppfyllt kraven för exam.bevis >> - Studiebevis och vänder sig till Komvux för att försöka uppnå kraven och få ut exam.bevis på komvux.

  • PRIVAT32

   Tack för ditt svar! Vid min situation just nu går jag i tvåan och kommer få E i fysik 1 men om jag kuggar sista provet kan jag få F. Jag tänker istället att göra prövning i det ämnet och kanske höja mitt betyg men även komma in i BII vilket har lägre intagning (historisk sett) i det linje jag vill ta framöver. Är det upp till mitt gymnasium att ge mig prövning efter eller innan examensbevis? och brukar de tillåta prövning efter examen?

  • Mikael Din gymnasieskola kan inte erbjuda dig prövning Efter det att du får Examensbevis, därför att du i så fall inte längre är elev på den skolan, utan är "färdig" med den skolan.
  • Mikael Att direkt efter årskurs 3 kunna söka i BII, kompletteringsgruppen, är EXTREMT ovanligt ( i princip ej förekommande).
  • Mikael Som SYV kan jag inte rekommendera att medvetet "kugga" och få lägre betyg än det som du kan få. Det är "fusk", kan man säga och det kan man, som SYV, inte "godkänna". Tanken är att alla elver gör sitt bästa i varje kurs de läser och får så höga betyg som de kan få.
  Läs alla kommentarer
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag vet inte vilken utbildning du tänker söka till efter gymnasiet; men om fysik ej krävs eller krävs för din kommande högre utbildning - är det i så fall 2 helt olika situationer. Prata därför med SYV på din nuvarande skola.

  Angående "kugga" och göra prövning i den kursen
  Det blir din rättighet att göra prövning i fysik-kursen om du får F betyg på gymnasiet, men Tidpunkt för prövningen är det din skola som bestämmer, inte du själv. Det kan därför hända att tidpunkt för prövningen passar inte dig alls; du har då kanske massvis med andra "bekymmer", ex. ska avsluta och redovisa ditt GA, gymnasiearbete; förbereda dig till de nationella proven i flera ämnen mm och m.fl.
  Rektor på gymnasiet brukar utgå ifrån när läraren har tid att ta hand om prövningen, inte när det passar dig att göra prövning.

  Frågor och svar

  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret
  • simon 16 år

   Hur länge gäller sommarskolan?

   Jag har nu fått ett meddelande om att jag kanske inte kommer att bli godkänn i matte. Och jag vill verkligen inte gå sommarskola.

   Anna SYV: Förklara lite mer kring din fråga. Om du får F i matte, vad är din plan i så fall, vad vill du göra?
  • Oscar 23 år

   Räcker detta till en gymnasieexamen?

   Hej! Jag fick inte tidigare en gymnasieexamen i skolan, jag har studerat ämnen och blivit godkänd i dessa. Jag håller på att läsa biologi 1 för att det var ett ämne som jag fått F i tidigare men funderar nu på om det behövs ens. https://i.imgur.com/SR1M4Np.png Här är en bild på mina betyg som...

   Daniel Larsson: Hej Oscar, jag räknade ihop 1700 godkända poäng i ditt Studiebevis; men du får inte ta in Idrott och hälsa 1 i examensbevis från KOMVUX; så det blir 1600 godkända p. och 550... Läs hela svaret
  • Ulla 33 år

   En person med hög utbildning i utlandet vill bli arkitekt?

   Hej om en person med högre utbildning från utlandet inom arkitektur fast utb. är hos privat skola - vill i Sverige värdera sin utbildning, vart ska hen skicka sina utbildningsdokument för värdering? tacksam för svar! Ulla S.

   Peter SYV: Hej, vi råder att ansöka om en personlig bedömning där UHR, Universitets- och högskolerådet ser över dina utbildningsdokument och ger ett utlåtande. Man... Läs hela svaret
  • Linda 22 år

   Kan man arbeta som statligt anställd?

   Hej! Jag funderar på att söka offentlig förvaltning och ledning programmet. Det jag undrar är vad offentlig förvaltning innebär, innebär programmet att man kan arbeta statligt?

   Mikael SYV: Hej Linda,arbeta statligt? Det finns i Sverige många Statliga arbetsgivare >> Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare,... Läs hela svaret
  • Tobias 24 år

   Vad motsvarar spanska i högstadiet?

   Hej! Jag studerade spanska i årskurs 8 och 9 i högstadiet, Räknas det som a1/a2 eller måste det vara gymnasienivå för att räknas som det ? Frågar p.g.a att jag är intresserad av att åka på en språkresa där dem kräver att man har spanska a1/a2.

   Mikael SYV: Hej Tobias, om man läser ett modernt språk i år 8 och 9 på grundskolan, motsvarar det studier i en gymnasial kurs Moderna språk 1 (100 poäng, studieinsats på 200 timmar). Vilka... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga