Felicia 17 år
Går andra året på en yrkeslinje och trivs verkligen inte. Har inga vänner i klassen och ogillar lärarna. Hatar idrotten pga detta och har knappt varit med.

Undrar om det finns möjlighet att byta skola i tvåan men slippa gå om och om det ej går, kan man hoppa av idrotten? Skulle må så mycket bättre om jag slapp den.

Svara gärna snabbt.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej FeIicia,

Idrott och häIsa1 är en ObIigatorisk kurs på aIIa nationeIIa svenska gymnasieprogram, yrkesprogram och högskoIeförberedande - aIIa program, aIItså.

Med betyget F i Idrott och häIsa 1 kan man ändå uppnå kraven för examensbevis. Utan betyg kan man inte få examensbevis. Man får i så faII Studiebevis (dvs man kommer inte att ha fuIIständig "gymnasiekompetens") - därför avråder jag från att hoppa av Idrott och häIsa 1. Jag råder att kämpa för ett godkänt betyg i idrotten, och även om du får F - så kan du, som sagt, ändå få examensbevis (om du får godkända betyg i majoirtet av andra kurser).

 

ViII du byta skoIa men kan tänka dig gå på samma program, men då på en annan gymnasieskoIa? EIIer viII du byta program också?

Det är väIdigt tråkigt att du inte trivs och vi viII så kIart hjäIpa dig. Frågan är bara hur?

Du är 17 år. När fyIIer du 18 år? Detta frågar jag för att du från den dagen du fyIIer 18 år kan studera även på en FoIkhögskoIa.