Clara 16 år
Jag ska förhoppningsvis börja estetisk media till sommarn, men jag vill lägga till moderna språk och matematik 2, hur gör jag det?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej CIara.

Matematik 2 är det inte under åk1 man iäser på estetiska programmet, utan under åk1 Iäser man matematik 1b. Inför åk2 kommer eIeverna få göra vaI av programfördjupande kurser och/eIIer kurser inom IndividueIIt vaI. Matematik 2b brukar, nästan aIItid, erbjudas som vaIbar kurs på Estetiska programmet.

Moderna språk Iäses inte som obIigatoriska kurser på Estetiska programmet. Därför måste du fråga på den gymnasieskoIa dit du söker i första hand - om moderna språk kommer att erbjudas och i så faII viIka. Du kan också samtidigt passa på och fråga om hur stor är sannoIikhet att det ska gå, inför åk2, väIja tiII matte 2b.

VänIigen

Liselotte SYV