1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Magnus, vi har idag varit i kontakt med betygsexperten från UHR, universitets- och högskolerådet, och bl a diskuterade möjlighet att läsa lättare kurser i matematik, än "programmet kräver" - och utifrån det som betygsexperten sa, så verkar det vara så här (i alla fall enligt de nuvarande regler) - när man "samlar ihop" kurser för att sätta ihop dem i ett Examensbevis, så får man fritt byta ut kurser i Matematik på nivå 1, dvs du får ta in Matematik 1a in i Examensbevis från "vilket gymnasieprogram som helst".

  Det är dock Rektor på Komvux som skriver under ditt examensbevis. Det är SYV på Komvux som förbereder Examensbevis till rektor för påskrift. Därför är det bra att diskutera med SYV på komvux; påtala att du vill få in Matte 1a in i examensbevis, och inte någon annan matte 1 kurs.
  Varför det är så "omständigt" och osäkert; för att reglerna i att kunna byta ut matte 1 a, b och c mot varandra skapades i följande syfte: att elever som byter gymnasieprogram ej ska behöva läsa under längre tid än det absolut nödvändigaste; dvs Meningen är INTE ATT HÖJA MERITVÄRDE, utan för personer som redan har godkänt betyg i "fel" Matte 1 kurs, att inte behöva läsa ännu en Matte 1 kurs...

  Därför kan Rektor på komvux säga att eftersom du har godkänt betyg i matte 1c, då är det det betyget du får ta in... men å andra sidan så är det matte 1b som man egentligen läser på Humanistiska programmet på "ungsomsgymnasiet", därför skulle ja, om jag var "i dina skor" insistera på att i alla fall kunna ta in matte 1b betyg in i examensbeviset, och inte 1c.

  Du vet idag inte vilket betyg du kommer att få i en "ny", lättare matte-kurs.

  Jag föreslår att du pratar med SYV på "din komvux" - där du kommer att få ut examensbeviset, i den kommunen där du är folkbokförd - och att ni gör Planering mot Examensbevis. Om det i den planeringen framgår att du tar in Matte 1a in i examensbeviset, bra! Om SYV-en säger att det inte går, kan du vissa detta svar eller be SYV-en kontakta betygsexpert.
  Det kan bli lättare att få igenom att ta in "lättare" mattekurs in i ditt examensbevis om du redan hade betyg i både matte 1a och 1b. I så fall kunde du visa upp att du redan har betyg (t.ex från prövningen) i matte 1a - och du ber att detta betyget tas in i ditt examensbevis.

  Men... å ännu andra sidan... om det är så att du kommer att ha Majoritet av kurser i ditt examensbevis från ungdomsgymnasiet och minoritet - från Komvux; då prövas du med det examensbeviset endast i BII, kOMPLETTERINGSgruppen när du söker till högskola. Och i så fall spelar det ingen roll, om du har Matte 1a inne i ditt Examensbevis

  eller

  om du har matte 1c i ditt examensbevis + ett separat betyg i matte 1a. I så fall räknas betygen i matte 1a in i ditt jämförelsetal i stället för betyg i 1c.

  bästa hälsningar

  ANNA

  Hej igen, ang. prövas i BI, direktgruppen eller i BII, kompletteringsgruppen - så går gränsen vid en tredjedel - två tredjedelar ... Du får gärna se på https://antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer

  och lite längre ner på sidan där läser man bl a:

  dvs man måste ha minst 1600 poäng från Komvux kurser eller prövningar som man gör Efter gymnasiet;

  det är 2400 poäng som ingår i examensbevis från komvux och kan då ha max 800 poäng kurser betygsatta inom ungdomsgymnasieskola. Har man mer än 400 p. från ungdomsgymnasieskola klassas hela examensbeviset från komvux som KOMPLETTERING och man prövas endast i BII, kompletteringsgruppen.

  De poängen du måste ha från Komvux är alltså motsvarande heltidsstudier i 2 år (minst) för att kunna få examen som inte är en "komplettering" och med vilken du kan prövas i BI-direktgruppen.

   

  • Magnus Hej, tack för svaret! Ja jag ska nog kontakta SYV i min kommun och fixa något.
  • Magnus Men apropå det du skrev nere från ''Men...å ännu andra sidan...om det är så att du kommer att ha Majoritet av kurser i ditt examensbevis från ungdomsgymnasiet och minoritet - från Komvux....'' - jag förstod inte riktigt. Jag kommer kanske byta ut 50% av mina gymnasiebetyg och ersätta de med andra ämnen via prövning/komvux (kan ta något år beroende på motivation och ork) men om jag exempelvis byter ut 50-60 av betygen...vad händer då?
  • Magnus 50-60% ska det stå*
  • Anna Gränsen går vid två tredje delar. Info om det finns https://antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Platsfordelning-och-urval/Betygsurval/betygsgrupp-1/
  • Magnus Aha ok, för det program jag vill söka har BII lägre antagningspoäng. Så det spelar ingen roll egentligen. För att få det klargjort: Jag kan få examen senare från Komvux även om 50% av mina betyg byts ut från studiebeviset? Sen att det blir BII är det helt ok
  • Anna Antagningsgränser i BI och BII flyttas... det är OFTA lättare att komma in i BI, än i BII. Ibland /som Undantag/ kan det någon gång på någon utbildning bli tvärtom. ... Men det betyder inte att det blir så nästa gång också; det bara råkade bli så att de som prövades i Kompletteringsgruppen hade lägre betyg vid förra antagningsomgången. Du kan tyvärr inte räkna med att det är "lägre gräns i BII på den utb" som du söker till - för att det kan mycket väl bli mycket annorlunda nästa gång du söker. Du behöver kanske inte sträva efter att bli prövad i BI. Det viktigaste är att bli BEHÖRIG. Sedan är det bra att ha så höga betyg man kan. Det är också bra att samtidigt prövas i HP-urvalsgruppen /resultat av högskoleprovet/.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Hannah 24 år

   Söka utan behörighet?

   Hej. Om jag vill söka socionom men saknar behörighet i Matte 2, kan jag ändå söka och plugga upp matte 2, och om godkänt innan antagning kan jag få plats? Hur fungerar det? Eller kan jag inte söka alls utan den behörigheten?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Adern 19 år

   Spanska steg 1 & 2 mot Franska steg 1 & 2 som är utökade kurser ?

   Hej! Det är nämligen så att det är mitt sista år på gymnasiet och mina tankar är lite över allt. Jag känner mig helt enkelt förvirrad gällande betygssystemet. Jag studerade spanska steg 1 och två och fick inte så pass bra betyg på dem men på grund av att jag hade topp betyg på andra kurser så...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Sara 21 år

   Hur går fet efter att läsa utomlands?

   Hej! Om man läser färdigt tandläkarprogrammet i Latvia och kommer tillbaka till Sverige kommer man att jobba/göra praktik direkt eller måste man kompletera?

   Julia SYV: Hej Sara, det är Socialstyrelsen som ansvarar för legitimationer för yrken inom hälsa- och sjukvård i Sverige. Socialstyrelsen kommer, efter att du har skickat in dina "papper", fatta beslut om... Läs hela svaret
  • Sara 21 år

   Kompletera i Sverige efter Latvia?

   Hej! Om man har ett utländsk betyg pch vill läsa till tandläkareprogrammet i Sverige men har inte tillräcklig poäng kan jag läsa för ett år i Larvia pch sedan komma här och fortrsätta i den tredje termin? Eller ska man börja från början och måste ansöka genom antagning med bara sitt utländsk...

   Julia SYV: Hej Sara, som regel, måste man konkurrera om plats på programmet och om man kommer in, kan man ansöka om "tillgodoräknande av tidigare utbildning". Man får inte automatiskt plats på... Läs hela svaret
  • Henrik år

   Val av utbildning på universitetet?

   Hej Syv. Ska börja universitetet nu i höst och vet ungefär vilket program jag vill gå. Dock är jag intresserad i många olika ämnen. Min fråga är: vad anser du om att anmäla sig till flera olika kurser i olika ämnen och sedan börja...

   Julia SYV: Jo, det kan funka. Beror på vad du vill och vilka kurser du söker och kommer in på. Du konkurrerar ju om plats på varje kurs och på varje program. Har du höga betyg och/eller högt... Läs hela svaret
  • Zebastian 16 år

   Mindre chans att komma in på andrahandsval?

   Jag sökte till gymnasiet förra månaden och jag undrar om det är mindre chans att komma in på sitt andrahandsval. Det vill säga om man inte kommer in på sitt förstahandsval blir det då mindre chans att man kommer in på sitt andrahandsval? Går platsen till någon med mindre meritpoäng men som har...

   Julia SYV: Nej, du får inte mindre chans att komma in på ditt andrahandsval. Ingen med lägre (mindre) antal betygspoäng kan ta din plats. Det funkar så att du prövas till ditt... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Kan man läsa ma3 igen?

   Hej, jag har tänkt läsa ett naturvetenskapligt basår till hösten och läser ma3 just nu under sista året av gymnasiet. I basåret jag tänkt söka ingår både ma3 och ma4 och jag undrar om jag kan läsa ma3 på basåret även om jag redan läst den kursen nu på gymnasiet? Jag antar att man läser en...

   Julia SYV: Hej Hanna, basår på höskolenivå är de så kallade För-utbildningar, inte riktiga högskoleutbildningar och inte riktigt gymnasiala utbilningar, trors att man i princip läser gymnasiala... Läs hela svaret
  • Vasia 20 år

   hur kan jag få godkänd?

   Hej jag är 19 år och vill plugga estetiskprogrammet I södertörns högskola. Fast jag har inte betyg I historia 1b. Hur funkar det med komvux? Min ide är så här. Jag tänkte att söka till programmet även om jag inte har betyget. Gå till komvux och få betyget t.o.m juni (om jag hinner ). Sista...

   Julia SYV: Hej,Historia 1b är en kurs som man på heltid läser på fem veckor. För att hinna få betyg i His 1b senast 20 juni, måste du börja med den kursen Senast mitt i maj, men helst tidigare då... Läs hela svaret
  • Therese 39 år

   Gymnasiebetyget?

   Min son går andra året på Industritekniska gymnasiet som är en praktisk utbildning. Han har åtminstone e i alla ämnen och förmodligen högre i industridelen. Men gymnastiken vill han ej gå på... har ganska stor frånvaro där! Vad händer om han får f i gymnastik! Har han då inte ett fullständigt...

   Julia SYV: Hej,betyg i Idrott och hälsa 1 är obligatoriskt att ha i sitt examensbevis. Med "streck" i idrott och hälsa 1 går man inte ut ngt examensbevis utan endast ett Studiebevis. Studiebevis ger inte behörighet till... Läs hela svaret
  • Caroline 22 år

   Är Naturkunskap samma sak som biologi/fysik/kemi?

   Hej! Jag läste Naturkunskap 1a1 på gymnasiet, är det samma som "Biologi A/1 och Kemi A/1"? Har för mig att vi gjorde uppgifter inom alla områden (biologi/kemi/fysik) på de lektionerna.

   Milla SYV: Naturkunskap 1a1 är en liten kurs på 50 poäng och inom den ingår delar av biologi, kemi och fysik-kurserna. Man läser minst ca sex ggr mer biologi i kursen biologi 1, jämfört med nk1a1 och detsamma gäller även för kemi 1.
  • David 31 år

   Hur utbildar man sig till behörig lärare i programmering?

   Jag har undervisat i programmering i fyra år nu och har under en längre period letat och letat efter hur man utbildar sig till behörig lärare i programmering, men inte hittat ett definitivt svar. Det enda jag hittat är att det inte finns några vanliga utbildningsvägar till detta. Så min enkla...

   Milla SYV: Tips nr ett: fråga skolverkets avdelning för lärarlegitimationer; det är de som utfärdar legitimationer; i grunden måste man dock ha Lärarexamen av ngt slag och... Läs hela svaret
  • Mikael 19 år

   Sätta ämnen man har F i som U-kurs?

   Hej! När jag frågade om jag kunde byta ämnena jag har F i (Biologi, Fysik och Kemi) mot andra ämnen jag har lättare att få godkänt i så svarade ni att jag kunde göra det, men jag skulle vara tvungen att göra om mitt gymnasiearbete. Jag har fått godkänt i GA och jag vill inte att det betyget...

   Julia SYV: Hej Mikael, du behöver göra planering mot Examensbevis tillsammans med SYV på komvux. Det är Rektor på komvux som med sitt underskrift kommer att försäkra att allt är i sin... Läs hela svaret
  • Julian 19 år

   Hur fungerar prövning inom Fysik 1/2?

   Hej Jag undrar hur exakt prövning av fysik 1/2 fungerar. Vissa, kanske inte helt pålitliga källor, har sagt till mig att man behöver ett intyg att man har gjort vissa labbar av en fysik lärare. Är detta sant, behöver jag ha gjort vissa labbar innan jag kan göra en prövning för betyg i fysik 1/2?

   Anna SYV: Hej Julian. "Labbar" ingår när man läser fysik. Man får - när man inte längre är gymnasieelev, göra prövningar i alla kurser även om man tidigare inte läst den... Läs hela svaret
  • Alexander 29 år

   Fråga angående hur man räknar betyg?

   Hej! Jag har en fråga angående meritvärdesuträkning. Jag har ett slutbetyg från år 2009 med 2450 godkända poäng. Nu har jag kompletterat den enda kursen på 50p som jag inte fick godkänt i på komvux. Så nu har jag 2500...

   Anna SYV: Hej Alex!jag vill börja med att skriva att du behöver Inte själv räkna; om du gör ansökan till högskola/universitet i Sverige, kommer Antagning.se räkna fram ditt meritvärde... Läs hela svaret
  • Hoodo 21 år

   Barnmorskan Exam inom EU?

   Jag har funderat länge på att söka direkt barnmorskeutbildning 3 år i England. Ska börja nu i hösten. Efter avslutad utbildning vill jag flytta tillbaka till Sverige och jobba som barnmorska eftersom utbildningen ger barnmorska exam. Frågan är om man...

   SYV-besökare Syv: Hej Hoodo,Ja, Socialstyrelsen brukar inte kunna ge några "förhandsbesked" utan de svarar att "skicka du in uppgifter om din utländska utbildning som du redan har examen ifrån, så får vi se". Jag... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga