1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Magnus, vi har idag varit i kontakt med betygsexperten från UHR, universitets- och högskolerådet, och bl a diskuterade möjlighet att läsa lättare kurser i matematik, än "programmet kräver" - och utifrån det som betygsexperten sa, så verkar det vara så här (i alla fall enligt de nuvarande regler) - när man "samlar ihop" kurser för att sätta ihop dem i ett Examensbevis, så får man fritt byta ut kurser i Matematik på nivå 1, dvs du får ta in Matematik 1a in i Examensbevis från "vilket gymnasieprogram som helst".

  Det är dock Rektor på Komvux som skriver under ditt examensbevis. Det är SYV på Komvux som förbereder Examensbevis till rektor för påskrift. Därför är det bra att diskutera med SYV på komvux; påtala att du vill få in Matte 1a in i examensbevis, och inte någon annan matte 1 kurs.
  Varför det är så "omständigt" och osäkert; för att reglerna i att kunna byta ut matte 1 a, b och c mot varandra skapades i följande syfte: att elever som byter gymnasieprogram ej ska behöva läsa under längre tid än det absolut nödvändigaste; dvs Meningen är INTE ATT HÖJA MERITVÄRDE, utan för personer som redan har godkänt betyg i "fel" Matte 1 kurs, att inte behöva läsa ännu en Matte 1 kurs...

  Därför kan Rektor på komvux säga att eftersom du har godkänt betyg i matte 1c, då är det det betyget du får ta in... men å andra sidan så är det matte 1b som man egentligen läser på Humanistiska programmet på "ungsomsgymnasiet", därför skulle ja, om jag var "i dina skor" insistera på att i alla fall kunna ta in matte 1b betyg in i examensbeviset, och inte 1c.

  Du vet idag inte vilket betyg du kommer att få i en "ny", lättare matte-kurs.

  Jag föreslår att du pratar med SYV på "din komvux" - där du kommer att få ut examensbeviset, i den kommunen där du är folkbokförd - och att ni gör Planering mot Examensbevis. Om det i den planeringen framgår att du tar in Matte 1a in i examensbeviset, bra! Om SYV-en säger att det inte går, kan du vissa detta svar eller be SYV-en kontakta betygsexpert.
  Det kan bli lättare att få igenom att ta in "lättare" mattekurs in i ditt examensbevis om du redan hade betyg i både matte 1a och 1b. I så fall kunde du visa upp att du redan har betyg (t.ex från prövningen) i matte 1a - och du ber att detta betyget tas in i ditt examensbevis.

  Men... å ännu andra sidan... om det är så att du kommer att ha Majoritet av kurser i ditt examensbevis från ungdomsgymnasiet och minoritet - från Komvux; då prövas du med det examensbeviset endast i BII, kOMPLETTERINGSgruppen när du söker till högskola. Och i så fall spelar det ingen roll, om du har Matte 1a inne i ditt Examensbevis

  eller

  om du har matte 1c i ditt examensbevis + ett separat betyg i matte 1a. I så fall räknas betygen i matte 1a in i ditt jämförelsetal i stället för betyg i 1c.

  bästa hälsningar

  ANNA

  Hej igen, ang. prövas i BI, direktgruppen eller i BII, kompletteringsgruppen - så går gränsen vid en tredjedel - två tredjedelar ... Du får gärna se på https://antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer

  och lite längre ner på sidan där läser man bl a:

  dvs man måste ha minst 1600 poäng från Komvux kurser eller prövningar som man gör Efter gymnasiet;

  det är 2400 poäng som ingår i examensbevis från komvux och kan då ha max 800 poäng kurser betygsatta inom ungdomsgymnasieskola. Har man mer än 400 p. från ungdomsgymnasieskola klassas hela examensbeviset från komvux som KOMPLETTERING och man prövas endast i BII, kompletteringsgruppen.

  De poängen du måste ha från Komvux är alltså motsvarande heltidsstudier i 2 år (minst) för att kunna få examen som inte är en "komplettering" och med vilken du kan prövas i BI-direktgruppen.

   

  • Magnus Hej, tack för svaret! Ja jag ska nog kontakta SYV i min kommun och fixa något.
  • Magnus Men apropå det du skrev nere från ''Men...å ännu andra sidan...om det är så att du kommer att ha Majoritet av kurser i ditt examensbevis från ungdomsgymnasiet och minoritet - från Komvux....'' - jag förstod inte riktigt. Jag kommer kanske byta ut 50% av mina gymnasiebetyg och ersätta de med andra ämnen via prövning/komvux (kan ta något år beroende på motivation och ork) men om jag exempelvis byter ut 50-60 av betygen...vad händer då?
  • Magnus 50-60% ska det stå*
  • Anna Gränsen går vid två tredje delar. Info om det finns https://antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Platsfordelning-och-urval/Betygsurval/betygsgrupp-1/
  • Magnus Aha ok, för det program jag vill söka har BII lägre antagningspoäng. Så det spelar ingen roll egentligen. För att få det klargjort: Jag kan få examen senare från Komvux även om 50% av mina betyg byts ut från studiebeviset? Sen att det blir BII är det helt ok
  • Anna Antagningsgränser i BI och BII flyttas... det är OFTA lättare att komma in i BI, än i BII. Ibland /som Undantag/ kan det någon gång på någon utbildning bli tvärtom. ... Men det betyder inte att det blir så nästa gång också; det bara råkade bli så att de som prövades i Kompletteringsgruppen hade lägre betyg vid förra antagningsomgången. Du kan tyvärr inte räkna med att det är "lägre gräns i BII på den utb" som du söker till - för att det kan mycket väl bli mycket annorlunda nästa gång du söker. Du behöver kanske inte sträva efter att bli prövad i BI. Det viktigaste är att bli BEHÖRIG. Sedan är det bra att ha så höga betyg man kan. Det är också bra att samtidigt prövas i HP-urvalsgruppen /resultat av högskoleprovet/.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga