1 Svar

    Anna SYV SYV på FrågaSYV

    Betygssättning är Lärarens kompetens, inte syv-ens. Med F i en av delarna på NP, vet jag, att eleverna fick förut F på hela kursen. Så vitt jag vet är det inte medel, utan det lägsta betyget i en av delarna som ger läraren rätt att sätta betyget på samma nivå på hela kursen. Ang omprov och mer info i den frågan- prata i första hand med läraren din; och i andra hand med rektorn på din skola, därför att det är rektorn som är ytterst ansvarig. Du kan också ringa till skolverket 08-52733200.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga