1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Farhad!

Jag undrar vad du vill göra efter gymnasiet? Om du vill söka till högskola/universitet, konkurrerar du i så fall med ditt meritvärde som räknas ut på alla betyg (från alla årskurser) på gymnasiet. Om man har alla C-betyg i alla kurser får man Jämförelsetal på 15.0.

Har man då inga meritpoäng, är meritvärde också 15.0.

Man kan ha upp till max 2.5 i merit och på så sätt höja sitt meritvärde till 17.5 - och det är med den siffran man konkurrerar om plats på en högskoleutbildning.

Så, det i konkurrensen mot andra som söker plats på samma utbildning samma termin, som det kommer att visa sig om du har "bra betyg" ... det gäller att ha högre betyg än dina konkurrenter, annars kommer man inte på den utbildning som man vill komma in på.

Vad jag försöker säga är att det i KONKURRENSEN mot andra som kommer att söka samma utbildning efter gymnasiet eller samma jobb (om du direkt efter gymnasiet vill i stället söka jobb) - som det kommer att visa sig om du hade "bra betyg". Vad jag eller dina föräldrar tycker kommer inte att spela någon roll när "siffror" ställs mot varandra i konkurrensen om utbildningsplats. Säg att du kommer att ha 17.5 och det för att komma in på "din drömutbildnig" kommer att krävas lägst 18.2 - och du kommer därför inte in, men om det skulle räcka med 17.3 - då kommer du in... Men svårigheten ligger också i att ingen kommer att veta på förhand var antagningsgräns kommer att "hamna" (det är precis samma som när man söker till gymnasiet - konkurrens om utbildningsplats). Det är därför bra att försöka få så höga betyg som möjigt i gymnasiets alla kurser och även att få med sig så många meritpoäng man kan.

Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

L. :)