Linnea 19 år
  Så betygen kom idag och som vanligt så kollar vi i våran vänskapas krets på dom tillsammans och jämförde.

  När det kom till B-språk så hade en kompis A och jag B.
  Den som är skumt med det är att jag som har fått beröm för mitt utal och stavning och hon Som oftast blir rättad när det kommer till utal, stavning och meningsuppbyggnad.
  Hur är det logiskt ? Hur kan hon få högre när det är så?
  För att nämna har denna elev dystlexid.(om det är så det stavas)

  Sen har vi mitt engelska betyg.
  Jag Fick ett A på nationella proven men bara c i slut betyg men motivation lydande "du har lämnat in bara uppgifter men du får endå ett C."

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Linnea!

  Jag förstår att du är upprörd och kanske också Iedsen!

  DysIexi som din kompis har kan vara en deI av förkIaringen. Har man dysIexi, har man något begränsad förmåga att hantera i första hand SkriftIig information. Det finns oIika typer av DysIexi och man kan ha den i oIika grad och omfattning.

  EgentIigen, så kan inte en Studie- och yrkesvägIedare uttaIa sig om betygssättning. Det är Iärarens uppgift. Det är Iäraren som har kunskap om hur betygssättning ska gå tiII. Det vet inte en SYV. Så som du förkIarar, så håIIer jag med dig. I "dina skor" skuIIe jag tänka så som du gör. Jag vet inte om det hjäIper dig att jag håIIer med dig? Jag eIIer någon här på Fråga SYV kan inte ändra dina betyg. Vi kan dock ge dig råd att prata med de betygssättande Iärare och be dem om förkIaring.

  Om du inte får någon förkIaring som du kan förstå och acceptera, kan du sedan prata med rektor. Du kan också be dina föräIdrar prata med både Iärarna och rektor.

  En sak som kanske hjäIper dig är om jag säger att det är de betygen som man får på våren i åk9 som är viktiga, egentIigen. Det är vårterminens betyg som speIar roII vid antagning tiII gymnasiet. De tidigare betygen räknas inte med vid antagning tiII gymnaiset. De är tiII för att man ska veta "hur man Iigger tiII" just då ... egentIigen bara för det.

  VänIigen

  JuIia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga