Emma 31 år
Jag har tidigare läst 30hp Engelska på universitet. Om jag sedan läser till grundlärare med inriktning fritidshem, har jag då, förutom det valda praktisk/estetiska ämnet, även behörighet att undervisa någon åldersgrupp i engelska med tanke på att det är mer engelska än vad som krävs när man blir tex lärare F-3?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Emma,
det brukar krävas 90 hp i engelska - för att kunna bli behörig lärare på grundskolan; men lärarutbildningen är under omvärdering och förändringar kan inträffa inom kort. Bäst för dig är att kontakta lärarhögskolorna där du planerar att läsa.
Det går också att ta ut Lärarexamen och när du söker legitimation att uppge alla dina övriga meriter till Skolverket och hoppas att du får utökad legitimation.

Även om du först tar ut lärarlegitimation kan du senare utökade legitimationen. Även arbetslivserfarenhet kan Skolverket ta hänsyn till när de utfärdar eller utökar lärarlegitimationen.
Ang. vilka meriter/studier som ger dig möjlighet att ta ut Lärarexamen (som är grunden för legitimationen) så är det minst 3 års studier på högskolenivå; ofta mer, men i alla fall minst 3 år och inom sina studier måste man ha läst pedagotik också. För mer info om lärarutbilndingar hänvisar vi till studievägledningar på de högskolor/universitet som erbjuder lärarutbildningar.
För mer info om lärarlegitimationen - till Skolverket.

Bästa hälsningar

ANNA