Cornelia 19 år
Jag går socionomprogrammet i Örebro, har gått snart 1 termin och funderar på att byta till arbetsterapeut för jag känner att det här är inget för mig.

Hur ska jag göra? Anmälan är stängd, kan jag istället gå kurser tills nästa anmälan öppnar och hur många poäng behöver jag läsa för att på CSN? Hur ska jag göra med CSN utan att det påverkar något?
  • Daniela Du kan söka till Arbetsterapeutprogrammet när ansökan öppnar - den 15 mars 2018 kan du lägga in din ansökan till höstterminen. Sedan konkurrerar du om platsen; du vet ju inte om du kommer in.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Cornelia,

tråkigt att du inte trivs på socionomprogrammet. Jag tror inte du kan byta till arbetsterapeut, utan att det är precis som Daniela skriver i sin kommentar - att du måste söka på nytt, och konkurrera om platsen på arbetsterapeutprogrammet. Du får givetvis kontakta de utbildningsansvariga eller studievägledare på arbetsterapeutprogrammet och fråga; enligt vad vi vet så är programmen så pass olika att det ej går att hoppa in i en pågående utbildning från ett annat program.

Om du nu tar studiemedel från CSN och hoppar av utbildningen - kan det uppstå vissa "ekonomiska problem". Det är CSN´s regler och de som bestämmer, inte vi här på Fråga SYV. Men jag kan förklara hur CSN´s reglerna ser ut. Så länge du är inskriven på utbildningen inom den perioden, för vilken CSN redan har beviljat dig studiemedel, har du rätt att behålla pengarna för de veckorna som du studerar, oavsett studieresultat MEN NÄR DU SKA SENARE ANSÖKA OM EN NY PERIOD, tittar CSN på dina studieresultat för den tidigare perioden och i fall du inte fått Godkända betyg i minst hälften av de "poängen" för vilka du fick studiemedel, kommer CSN att göra avslag på den nya ansökan om studiemedel - och kräva att du först "tar" de resterande godkända poängen, innan CSN kommer bevilja dig ny period med studiemedel.
I praktiken - exempel - som jag tror gäller i ditt fall:
om du fick studiemedel beviljat för höstterminen 2017, och läser på heltid - är det 30 hp, högskolepoäng som du läser. Du måste alltså få godkända betyg i högskolekurser som motsvarar minst 15 hp (en halv termin på heltid eller en hel termin på halvtid) för att CSN ska bevilja dig studiemedel för en ny period. Om du inte "tar" några godkända poäng (godkända betyg i högskolekurser) under den beviljade perioden blir du dock inte återbetalningsskyldig så länge du "studerar" dvs är inskriven på utbildningen, men om du t.ex "skriver av dig" från imorgon - och redan har fått studiemedel för några veckor framåt - måste du återbetala de pengarna till CSN som gäller för veckor som du inte studerade. CNS räknar i hela veckor och till "sin fördel", dvs om du hoppar av utbildningen på fredag - har du inte rätt att behålla studiemedel för hela denna veckan, dvs det är fördelaktigt för dig att hoppa av utb. på måndag, då har du rätt att behålla studiemedel för föregående veckan.
***

Ang. läsa "lösa kurser" under vårterminen - så måste du se var restplatserna finns och göra en sen ansökan. Du kan söka nya kurser och program redan nu, när du fortfarande är inskriven på utbildningen. Du kan sedan se vart du kommer in och bestämma dig om vad du vill göra.
Du kan samtidigt söka jobb. 
Om du får jobb eller en ny utbildning - kan du byta från din nuvarande utbildning till den nya utbildningen /det är dock inte alls säkert du får studiemedel beviljad för den nya utbildningen/. 

Hoppas mitt svar blir på ngt. sätt till hjälp för dig!

Vänligen och lycka till!

Julia syv