Elisabet 53 år

  Min dotter har kommit in på hästlinjen, men skolan vill helst att hon hoppar av och söker en annan linje då hon inte uppfyller de outtalade kunskapskrav som eleverna förväntas ha då de börjar. Vi är tillbaka på ruta noll och hon vet inte alls vad hon skulle söka istället. Hur agerar jag? Kan hon göra en ny sökning till gymnasiet nästa läsår?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Elisabet;

  till och med det året eleven fyller 19 år får hen söka till år1 på gymnasiet; det finns exempel på att eleverna har börjat på olika program flera ggr.
  Det är först det kalenderåret som man fyller 20 år, som man från 1 juli - hör till Komvux.
  ****
  ang. "skolan vill helst att hon hoppar av..." så låter det väldigt märkligt; eleven har rätt att fullfölja den utbildning där eleven är antagen såvida eleven inte skolkar för mycket...
  Vi brukar rekommendera att även om eleverna söker till år 1 på gymnasiet till nästa år  - att de ändå går i skola under tiden tills de blir antagna på en annan utbildning; då är frågan Vilken skola din dotter ska gå under det här läsåret?
  Utbildningsförvaltningen i den kommunen där din dotter är folkbokförd, har visst ansvar att hitta plats för gymnasiet åt henne. Det finns bl.a möjlighet att skriva in eleven på IM:Individuellt alternativ. På Indiv.alternativ kan eleven t.ex gå på "helpraktik"; eller läsa kurser på hel- eller deltid i kombination med praktik eller endast läsa kurser (kurser kan vara från olika program); fördelen med att gå i skola är flera:
  - studiebidrag från CSN
  _ rätt till gratis lunch på skolan
  - åkkort
  och så har eleven "rutin" att gå upp på morgonen + lär sig saker både på lektionerna och på praktiken; man kan använda den tiden till att testa många olika arbetsplatser för att komma fram till var man i framtiden vill jobba; då vet man bättre sen också - vilket program till hösten 2020 man vill söka till; ansökan till hösten 2020 bör vara inlagd senast sista dag i Omvalspreioden, som brukar ligga ganska sent under våren - så din dotter har ganska lång tid på sig att bestämma vilket program hon vill i första hand söka till.
  Om din dotter kan tänka sig stanna på den skolan där hon nu är antagen och gå fram till sommaren - och samtidigt söka till år1 på ett nytt program, så är det också ett altrnativ. De betygen din dotter får i t.ex svenska, engelska, matematik och andra kurser som läses på alla program - ska hon kunna använda på en ny skola och ett nytt program. Även om hon inte får godkända betyg eller några betyg, över huvudet taget, så är Kunskaper och "social samvaron" också värda mycket.
  ***
  Annars, så är inte gymnasiet obligatoriskt. Det finns till och med några få exempel när eleverna efter grundskolan lyckades på något sätt få jobb och sedan startar eget/blir entreprenörer (egnaföretagare) och detta utan gymnasiekompetens... De exemplen är få. Det är en svår och osäker väg att gå... men det finns yrken som man kan jobba inom utan gymnasiekompetens, ex. Reklamutdelare eller Cykelbud.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga