1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej Ellen, om det står att din utbildning kräver matte B, då står det oftast "eller matematik 2a/2b/2c" - och i så fall behöver du betyg i matte 2.

Då går det bra att skaffa sig betyg i matte 2a, eller 2b eller 2c - vilket som. Se vad som står i behörighetskraven. du kan också kopiera från behörighetskraven och klistra in i en ny fråga till oss. du kan också uppge direktIänt där vi sjäIva kan se vad som står - för att det inte bIir fel... :)

Daniel SYV

Läs alla kommentarer
  • Ellen Jag har gått hela matte 1 c kursen den här hösten, medans resten av min klass har gått klart halva matte 1 a kursen. Är det tillåtet att jag hoppar på deras matte nu och får betyg i den kursen istället?
  • Julia Det tycker jag är en aIIdeIes utmärkt idé att du gör så, såvida du inte fått A-betyg i matte 1c kusen redan, för att högre betyg än A får man ändå inte. Prata med syv på din skoIa. Jag ser ingen anIedning varför inte skuIIe kunna hoppa in i en pågående matte 1a kurs. :)
  • Ellen okej! tack för svar:)