1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Vad är "vuxutbildning med riksintag"?
  Om det är en fråga om Interkommunal ersättning - att utbildning ligger på gymnasial nivå och bedrivs i en annan kommun, än hemkommunen (alltså inte i den kommunen där sökande är folkbokförd), så Ja, kommunen kan säga Nej utan någon motivering, egentligen. men motiveringen är oftast "har inte råd att betala för utbildningsplats". Eller att "personen hör inte till prioriterade målgrupper".
  Prioriterade målgrupper på komvux är de med "kort tidigare utbildningsbakgrund", alltså i första hand får man plats på gymnasienivå om man endast har grundskolekompetens.
  Man kan överklaga kommunens beslut men vi har inte varit med om att beslutet om Interkommunal ersättning blev ändrat.
  Samma person kan söka samma utbildning näst gång och få Bifall (därför att budget-situation för komvux kan ändras).
  Sökande kan också försöka folkbokföra sig i den kommunen där utbildning ges; då blir det den kommunens beslut, där utbildning ges, som kommer att gälla. Dock är det inte någon garanti på att bli Antagen.
  Är man "behörig" till utbildningen, ska man då också ha tur och inte ha för mycket tidigare utbildning "i bagaget".
  Nej till utbildningsplats gäller, dock, som tur är - endast för just den gången; man kan söka igen och igen och det kan bli ett annat svar i framtiden.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga