Alharith 17 år
  På grundskolan läser man ämnen som man sedan blir bedömd på genom en skala från A-F. Vi läser dock inte kurser på grundskolan som på gymnasiet. Många kurser på gymnasiet har 100 poäng, vad står dessa för och hur ändras dessa poäng beroende på vilket betyg man får? T.ex om man får C på en kurs med 100 poäng.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  du får gärna läsa info på framtid.se/reportage/betyg-pa-gymnasiet.

  För övrigt, gäller:
  "poäng" vad gäller kursernas storlek förändras inte. Till exempel är alla kurser inom ämnet Matematik på gymnasiet och alla Språkkurser á 100 poäng/styck, vilket betyder att det är 100 Undervisningstimmar (plus lika många timmar självstudier/hemuppgifter), alltså en 100poängs-gymnasiekurs betyder att man bör lägga ner ca 200 timmar på den kursen /ca 100 Undervisningstimmar och lika mycket arbete vid sidan om/.
  Vilket betyg i kursen man får, förändrar inte kursens Volym/storlek (hur många undervisningstimmar kurser innehåller).

  Läs gärna info på länken ovan och återkom om något är oklart efter det.

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga