Josefin 21 år
  Jag vill plugga till gymnasielärare och skulle vilja ha svenska som ämne samt sociologi eller psykologi som ett andra ämne. Jag vill plugga på Stockholms universitet och undrar därför hur jag ska gå till väga för att uppnå detta? Är det dessutom realistiskt att tänka sig att kunna få en heltidstjänst på en gymnasieskola med denna ämneskombination (antingen svenska och psykologi eller svenska och sociologi)? Tacksam för svar!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Josefin,
  så vitt jag vet så är det så att
  Ämneslärarprogrammet - gymnasielärare, ingång Psykologi, erbjuds i Sverige endast på Linnéuniversitetet - på studieorter Växjö och Kalmar - på de två orter finns det psykologi i kombination med andra ämnen.

  Ett annat alternativ är att läsa högskolekurser i psykologi - 120 hp (motsvarande heltidsstudier i fyra terminer) och sedan söka till KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp, motsvarande heltidsstudier i tre terminer).

  Om man redan har en lärarexamen
  Om man redan har en lärarexamen i ett eller flera andra ämnen, har man möjlighet att utöka sin behörighet i ämnet psykologi genom att läsa fristående kurser i ämnet och därefter ansöka om utökad behörighet hos Skolverket.
  Utifrån Skolverkets poänggränser vid komplettering för utökad behörighet krävs 90 hp i ämnet psykologi för att bli behörig att undervisa i psykologi på gymnasieskolan.

  Du kan alltså satsa på att få LÄRAREXAMEN - med ett undervisningsämne, svenska, och läsa tre terminer psykologi - då borde du kunna få lärarlegitimation "gymnasielärare i svenska och psykologi".

  Se också gärna info om Utbildning Yrkespresentationen - yrke/sociologilarare

  Det finns alltså 2 huvudvägar att gå för dig för att bli gymnasielärare i Svenska och pyskologi
  eller i Svenska och sociologi
  1. hitta ämneslärarprogrammet - på förslag >> Svenska och Samhällskunskap och ta examen som gymnasielärare i svenska och i samhällskunskap /eller i ett annat ämne, det behöver inte vara just samhällskunskap/; läsa samtidigt eller efter ämneslärarprogrammet 90 hp i psykologi eller i sociologi och utöka sin lärarlegitimation; på så sätt blir du behörig gymnasielärare i tre ämnen;

  2. läsa fristående kurser i svenska, sociologi och/eller psykologi och hoppas att det sedan kommer finnas KPU, kompletterande pedagogisk utbildning att söka till. Var KPU erbjuds och i vilka ämnen - kan variera från en termin till nästa; det är inte säkert det kommer finnas passande KPU att söka eller att du kommer in på den första gång du söker.

  Samråd gärna med studievägledare på lärarutbildningar. Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga