Anonym 23 år
  Hej,

  Jag läser på Komvux med inriktning naturvetenskap och har betyg i följande kurser:
  Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  Matematik 1c, 2c, 3c, 4, 5
  Engelska 5, 6
  Moderna språk 1, 2, 3, 4
  Fysik 1a och 2
  Kemi 2
  Biologi 2
  Samhällskunskap 1a1
  Historia 1a1
  Gymnasiearbete
  Modersmål 1, 2, 3
  Totalt har jag 2400 poäng från Komvux. Min fråga är, hur många valbara kurser kan ingå i examensbeviset (högskoleförberedandeexamen)?

  Igår var jag hos studievägledaren och hon vägrade att utfärda min gymnasieexamen, dels för att jag bara har en 50-poängs kurs i historia och samhällskunskap, dels för att jag inte har betyg i biologi 1, kemi 1 utan bara fysik 1a, fysik 2, biologi 2 och kemi 2.

  På Skolverkets hemsida finns det ett verktyg som heter planera din examen inom komvux på gymnasial nivå. Jag har testat verktyget flera gånger och varje gång får jag samma resultat, nämligen att jag inte behöver komplettera med andra kurser då jag har tillräckligt många obligatoriska, programinriktade och valbara kurser i min gymnasieexamen.

  Även på riksdagens hemsida står det klart och tydligt följande: "Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
  1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
  2. engelska kurserna 5 och 6,
  3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
  4. gymnasiearbetet.

  En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även, utöver det som framgår av första stycket 1-4, innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik i den omfattning som framgår av bilaga 2 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi." Alltså behövet man bara en kurs i historia och samhällskunskap, en 50-poängs kurs räknas ju som en kurs.

  På Göteborgs och Stockholms vuxenutbildnings hemsida står det samma sak som nämndes ovan, att man minst behöver en 50-poängs kurs i både historia och samhällskunskap om man går på komvux med inriktning naturvetenskap.

  För ett tag sedan ställde jag en fråga till er angående om kurser i biologi 2, kemi 2 och fysik 2 kan ersätta naturkunskap kursen som är obligatorisk. Ni ställde frågan till Skolverket och svaret var att de kan ersätta kursen. Men studievägledaren var inte nöjd med svaret och skrev på min planering att jag endast har 950 poäng i obligatoriska kurser fast jag har 1350. Hon markerade kurserna i modersmål med "U", alltså nu är de utökade. Hur många valbara kurser kan jag läsa som komvuxelev?
  Varför är reglerna så olika och obestämda? Vart jag ska vända mig till för att få hjälpen som jag verkligen behöver?


  Snälla ge mig ett svar som kan hjälpa mig.

  Hälsningar

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Ett svar som jag hoppas kan hjälpa dig är att du säger till SYV-en som du pratade med att du har för avsikt att snarast kontakta Rektor på komvux. Det är rektor som är ytterst ansvarig. Rektorerna har mycket att göra men du kanske måste kontakta honom/henne; du kan börja med att be SYV-en som du berättar om i din fråga att läsa våra svar här på sidan; och säger då samtidigt att i fall han/hon inte vill ändra sig (hen kan kontakta sakkunniga - t.ex på Skolverket) så måste du vända dig till Rektor på komvux. 
  Reglerna är krångliga; det är inte alla SYV-ar som har tillräcklig erfarenhet (ibland hoppar man in som vikarie eller är "ny på jobbet"); man kan som SYV också ha så mycket att göra och känna sig så stressad att man tar "det säkra framför de osäkra" och anvisar till att läsa fler kurser än det som vekrligen är helt nödvändigt!
  Och i vissa fall kan undantag beviljas (undantag beviljas av Rektorn)... Som sagt, jag tycker du bör "punkta ner" - vad du vill att SYV-en på komvux din bör titta på:
  1. svar på Fråga SYV
  2. svar från Skolverket
  3. planeringsverktyget ... och så vidare;
  men så konkret och kort som möjligt.

  Eller säg bara till SYV-en att du ej kan acceptera hans/hennes bedömning och tänker "gå vidare" - först till Rektor på komvux; säg att du inte vill "bråka" men att du tycker du fick felaktigt svar från SYV-en och därför måste gå vidare med den frågan. 
  Jag tror detta kommer att leda till att SYV-en antingen ändrar sig eller kontaktar en sakkunnig och förhoppningsvis ändrar sig efter det. 


  OBS!
  Vi på Fråga SYV utfärdar inte Examensbevis. Vi jobbar inte heller specifikt med just komvux-frågorna eller reglerna kring examensbevis på komvux. Enligt vår bedömning, så kan du eventuellt behöva betyget i samhällskunskap 1a2 och då kanske i ännu en 50 p.kurs för att "balansera" ojämnt antal poäng; du måste ha exakt 2400p. inklusive examensarbete (förutom U-kurserna som kan vara hur många poäng som helst).  Du kan också välja att läsa samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 vilket ej behöver ta mer tid än fem veckor (på distans kan man läsa ännu snabbare). 

  Inför rektorn på komvux kan du, med fördel, motivera så här:
  du vill inte kosta mer pengar; varje kurs kostar pengar att erbjuda; om du redan nu kan ta ut examensbevis och din komvux slipper ha med dig att göra mer, och lägga mer pengar på att ge dig plats på kurserna - så blir alla nöjda!

  • Anonym

   Hej! Tack så mycket för det utförliga svaret. Syv-en sa också att jag inte kan komplettera med Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2, utan de måste vara Samhällskunskap 1b och Historia 1b. Är det verkligen så? En sak som måste nämnas är att jag inte är en elev på Komvux längre. Jag valde att avbryta mina studier på Komvux för att fokusera mig på jobbet. Jag jobbar nästan heltid så det var omöjligt för mig att gå på skola eller plugga på distans, därför var den enda lösningen för att få min gymnasieexamen att göra prövningar. 1600 poäng av de 2400 poängen som krävs för gymnasieexamen fick jag genom prövningarna. Syv-en använde sig av verktyget som finns på Skolverket så hon vet att jag inte behöver läsa fler kurser. När jag frågade henne varför hon tillade biologi 1, kemi 1, samhällskunskap 1b och historia 1b så svarade hon att hon måste följa mallen som finns på Skolverkets hemsida. Tycker du att rektorn kan bevilja min gymnasieexamen om jag endast har betyg i samhällskunskap 1a1 och historia 1a1?

  • Anna

   Vi på Fråga SYV jobbar inte specifikt med utfärdandet av examensbevis, Jag tycker du bör följa de råd som du fick av Mikael ... eller så gör du som du själv vill. ang. att du just nu inte är studerande på komvux: det är vanligt att man läser på komvux "i omgångar" - läser ngn kurs, sedan läser inte på en termin, ett år eller ett par år; ansöker sedan om ngn kurs, påbörjar och avbryter... och så söker en kurs sen... det är vilken Kommun du är Folkbokförd i som är viktigt att veta för att det är där du ansöker om att få ut ditt examensbevis; att du inte just nu läser på komvux - är av mindre betydelse; du kan annars återigen ansöka om att läsa på komvux...

  Frågor och svar

  • Fredrika 16 år

   naturkunskap 2 för ekonomiprogrammet?

   vilka yrken öppnas upp för mig om jag läser till naturkunskap 2 på ekonomiprogrammet och går något kallas Europaprofil där jag läser engelska 7, moderna språk 4 och internationell ekonomi.

   Anna SYV: Hej Fredrika;engelska 7 och moderna språk 4 krävs inte för BEHÖRIGHET till någon eftergymnasial utbildning i Sverige (i alla fall som behörigheter ser ut idag, dec 2019), men de kurser ger... Läs hela svaret
  • Highdon 22 år

   Vad får man läsa om och vad får man inte ?

   Hej Jag har några frågor 1. Om man går på komvux och får låga betyg på vissa ämnena, får man läsa om det för att höja det? 2. I förra månaden skrev jag här vilka utbildning som krävs om man vill utbilda sig till säljare, men svaret har från er var att det ofta kan vara bestämd av...

   Anna SYV: Hej, Highdon,försök lära dig så mycket svenska som möjligt och så mycket engelska som möjligt.Det är också bra om du har eller kan ta körkort (för personbil -... Läs hela svaret
  • Olivia 17 år

   Byta till frisör?

   Jag går nu andra året på teknikprogrammet men vill inte gå hör. Jag vill gå frisör. Är det helt omöjligt att byta till frisör nu eller måste man gå om från 1:an då? Jag har ju läst svenska, engelska och matte...

   Anna SYV: Hej Olivia,jag tror tyvärr inte det; kanske finns det en liten chans att klara utbildning på inriktningen Frisör på 2 år i stället för 3 år, om du när du kommer in på utbildningen, kan... Läs hela svaret
  • Linn 22 år

   Behöver läsa till naturkunskap 2 kommer det att höja mitt meritvärde?

   Hej! Jag har bestämt mig för att söka in till Fysioterapeut. För att vara behörig till att söka in till programmet behöver jag läsa in naturkunskap 2. Om vi säger att jag skulle sätta A på denna kurs, kommer det att öka mitt meritvärde?

   Anna SYV: Hej Linn,om du idag har jämförelsetal (snittet av dina betyg) på lägre än 20.0 då kommer A betyget i Nk2 höja ditt jämförelsetal. Om du idag har alla A betyg och med det Jmf-tal på 20.0 då går det inte att höja mer.MvhANNA
  • Anders 22 år

   Kurslitteratur?

   Jag vet i kurser som Samhällskunskap 1b och Religionkunskap 1 så finns det en kursbok som en person läser och sedan har prov på, finns det en bok som en person läser för kursen Engelska 5?

   Anna SYV: Hej Anders; lärare som undervisar i Engelska 5 får själv bestämma vilka böcker och annan kursmaterial som används. Det finns många olika text- och läroböcker som kan användas inom kurser... Läs hela svaret
  • Anders 22 år

   Få yrkesexamen?

   Jag har läst att en person kan få en yrkesexamen om de har en högskoleförberedande examen, kan en person få en yrkesexamen om de har ett slutbetyg?

   Anna SYV: Nej, om man har ett Slutbetyg, kan man inte få Examensbevis.vänligenANNA
  • Helena 51 år

   Vilket Studieval, YH eller Högskola?

   Hej! Jag har bestämt mig för att vidareutbilda mig inom ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, psykisk hälsa och friskvård. Jag har tidigare studerat på eftergymnasial nivå men känner att jag behöver en högre utbildning för att kunna få ett bra arbete. Nu har jag kommit in på tre olika...

   Anna SYV: Hej Helena;du får söka till alla de utbildningar samtidigt.Antagning till högskolor/universitet och till yrkeshögskoleutbildningar sker helt oberoende av varfandra, och till... Läs hela svaret
  • Yusra 19 år

   Ska jag bli en flygledare? Vad passar mig bäst?

   Hej! Jag känner väldigt förvirrad över vad jag ska plugga till. Jag läser just nu socionomprogrammet, men har märkt att det inte är något för mig. Jag vill kunna lämna mitt arbete på arbetsplatsen. Jag har nu kikat lite överallt...

   Anna SYV: Hej Yusra,om du inte vill/kan flytta - då är flygledare inte ett passande yrke för dig för att det står på Luftfartsverkets hemsida om att som utbildad flygledare så blir... Läs hela svaret
  • Oscar 20 år

   Vilka ämnen ger meritpoäng?

   Hej! Jag undrar vilka ämnen jag får meritpoäng för om jag har läst samhäll på gymnasiet? Det enda jag valde till var matematik 3b. Jag frågar eftersom jag funderar på att läsa upp Engelska 7 för att få ett meritpoäng, men på vissa sidor har jag läst att även engelska 6 ger meritpoäng och det har...

   SYV-besökare Syv: Hej,reglerna kring meritpoäng är Olika för de som har Examensbevis och de som har Slutbetyg. Slutbetyg fick avgångselever på gymnasiet år 2013 och tidigare.Om du är 20 år är du... Läs hela svaret
  • Angelica 21 år

   Vad kan man jobba med/som med en "Grundlärarprogrammet" i bagaget?

   Hej! Jag har en fråga vad man kan jobba som med en "Grundlärarprogrammet"-examen som grund. Varför jag frågar är för att jag inte är sugen på att jobba som just lärare/fritidslärare, utan vill jobba med barn och ungdomar på ett eller annat sätt utanför skolan. * Kan man vidare utbilda...

   SYV-besökare Syv: Hej Angelica,arbetsmarknaden förändras och nya yrken "dyker upp" - det du ska jobba med kanske idag ännu inte finns, du kanske t o m kan "uppfinna" ett nytt yrke. Och detsamma... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Har jag gymnasieexamen?

   Hej! Jag är lite orolig för min behörighet till universitetet då jag inte är säker på att mitt betyg bekräftar min gymnasieexamen pga att jag ändrade bland mina kurser tredje året. Jag läste teknikprogrammet och valde först att...

   Anna SYV: Hej Hanna,om det överst står EXAMENSBEVIS då har du gymnasieexamen. Om det står studiebevis eller gymnasieintyg - då har du inte tagit ut ditt examensbevis, ofta händer det pga den studerande inte... Läs hela svaret
  • Linnea 18 år

   Hur kan jag bli läkare?

   Hej! Jag går sista året i ekonomilinjen och tar snart studenten. Jag har ganska bra betyg , kommer gå ut gymnasiet med ungefär 20 i snitt i betygen. Jag vill ändra inriktning helt och plugga till läkare, hur går jag till väga? Jag vet att jag...

   Anna SYV: Hej Linnea,jag råder dig göra högskoleprovet vid varje tillfälle som ges (2 ggr om året) med början av nästa provet - på våren 2020; även om man inte tränar, så brukar... Läs hela svaret
  • Anna 47 år

   Underkänt gymnasiearbete - hur få godkänt?

   Hej, frågar för sons räkning som går 3e året på sam. Han kommer av skilda skäl inte att bli godkänd i gymnasiearbetet. Vilka möjligheter finns för honom att göra detta i framtiden? Kan man göra detta på komvux? Kan man...

   Daniel Larsson: Hej Anna!Godkänt betyg i gymnasiearbete är ett av villkor för att kunna få Examensbevis.Man kan göra GA (gymnasiearbete) på Komvux och ta ut Examensbevis från komvux.I exam.bevis... Läs hela svaret
  • Olga 20 år

   Hur många hp får man läsa?

   Hej! Jag går för tillfället första terminen på ett ekonomiprogram på Lunds universitet, men skulle till nästa höst troligtvis vilja byta till civilingenjörsutbilningen maskinteknik. Det som krävs där är fysik 2, kemi 1 samt matte...

   Anna SYV: Hej Olga;studier på komvux "blandas inte ihop" med studier på högskolenivå; alltså man kan, teoretiskt sett läsa hur mycket som helst på Komvux och på högskolenivå samtidigt.... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga