Loke 18 år

  Jag söker ett statistiskt dataset där jag kan svara på frågor av typen: Hur många procent brukar gå ut med >XX.X i meritvärde? Specifikt, vad har den översta percentilen i meritvärde? Jag hittar inte detta offentligt på skolverkets eller SCB:s hemsida.

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Loke,
  numera är betygskraven "absoluta" dvs elevernas kunskaper jämförs med kraven för betyg (och eleverna får ej jämföras med varandra i samma klass, skola eller stad), alltså teoretiskt sett om alla elever uppnår kraven för A-betyg så kommer 100% ha de högsta betygen; om ingen av eleverna uppnår kraven för godkända betyg, kommer alla elever få alla F betyg i alla ämnen/kurser.

  Historisk "tillbakablick"
  Tidigare har betygen varit "relativa" och den bästa eleven i klassen (hen med bäsa kunskaper, alltså) fick högsta betyget; numera är det inte alls så... den bästa eleven i klassen kan ha medel-betyget eller till och med E-betyget... för att om hen ej uppnår högre krav, då får hen inte högre betyg, även om alla andra elever i klassen har ännu sämre kunskaper.

  Alltså, kan situationen med betygen ändras till nästa år väldigt mycket... men är man intresserad av statistik, så går borde det givetvis gå att hitta uppgifter (på något sätt).

  Mitt förslag är att du kontaktar både SCB och Skolverket - deras "avdelningar för statistik". Även om de inte har de statistiska uppgifter i någon tabell - så kan de säkert "vaska fram" siffrorna för dig, om du begär det.

  För ca 1,5 år sedan fick vi fram att det är ca 2% av elever i grundskolan som har alla A betyg i sina Slutbetyg; och ca 0.2% av avgångselever från gymnasiet som har alla A-betyg i sina Examensbevis... ang. meritvärde - så är det svårare, därför att meritvärde räknas ut inför varje Alternativ man söker på högskolan och t.ex du "på samma betyg" kan få Olika meritvärden till olika utbildningsalternativ som du söker; detta beror på hur reglerna kring meritpoäng är numera + att i fall eleven har "U"-kurser, utökat program, så räknas betygen i U-kurserna ibland, men inte alltid och samma sökande kan samtidigt ha Olika meritvärden till de olika högskolealternativ som hen söker.
  Det är lättare att "handskas" med Jämförelsetalet - det är snittbetyget, men även här så kan kurserna räknas ibland och ibland inte (gäller dock endast om eleven har läst Utökat program, vilket är ett undantag).
  Vad ska du med uppgifterna till? Nyfiken? Ska skriva examensarbete om statistik? Annat? jag är också nyfiken...

  Hälsningar
  D:

  • Loke Egentligen är jag mest nyfiken. Jag läste på Cambridges hemsida att de förväntade sig top ~1-2% i allmänhet för internationella ansökande, samtidigt som de för svenska ansökande förväntade sig "A i majoriteten av relevanta ämnen, däribland 3 eller fler specifika ämnen"
  • Loke Jag är inte så orolig för att uppfylla det för min egen del, men jag blev intresserad av att veta om top 1-2% faktiskt motsvarar att få majoriteten A
  • Loke Jag frågade SCB nu iaf, får se om de kan trolla fram lite data åt mig
  • Julia Bra! Du går gärna återkomma till oss och berätta vad du fick för svar!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga