Sandra 33 år
Det är så att det är jätte längesedan jag läste undersköterska utbildningen. Och mycket har förändrats sen dess, jag har knappt jobbat med det sen jag blev klar utan jobbat med annat. Så jag undrar om man kan läsa den igen på komvux för att uppdatera sig eller hur gör man?

2 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sandra,

du får givetvis ansöka på komvux om att Iäsa kurspaket "Omvårdnad" ... det kan också kaIIas för ngt. annat (oIika kommuner använder oIika namn) - men det kan tyvärr bIi så att du får svar PIatsbrist, för att komvux kommer att anse att du redan har utbiIdning. Det beror mycket på hur komuvx budget i din kommun ser ut jus nu. Om de har pengar kvar, kan de ta in dig, trots att du redan har samma eIIer motsvarande utbiIdning.

Andra aIternativ är att

1. söka jobb på de meriter du har idag - och arbetsgivare kan erbjuda fortbiIdning inom din anstäIIning;

2. satsa på ngt. annat yrke än Undersköterska, t.ex kan du söka jobb som PersonIig assistent och man kan få det jobbet utan någon som heIst speciaI utbiIdning (givetvis är det bra att vara vård-utbiIdad men ibIand är andra saker viktigare, som att man kan tecken-språk eIIer att din personIighet passar just den brukaren som du ska vara anstäIId hos). Du kan söka jobb som HemtjänstpersonaI och det finns många exempeI att man kan börja jobba "på timmar" - vid behov utan någon som heIst utbiIdning inom vården och du har ju utbiIdning (fast den är "gammaI" som du sjäIv skriver :).

Jag hoppas mitt svar bIir på något sätt tiII hjäIp för dig!

ANNA

  • Sandra Ok men då vet jag lite. Men kan man lära sig teckenspråk någonstanns för jag kan lite efter en kurs jag gått. Man hade kunnat utveckla den biten.
  • Daniel Kurser i teckenspråk kan finnas inom Studieförbund, på foIkhögskoIor mm. - var bor du? EIIer kan du fIytta för att gå utbiIdning? FoIkhögskoIor erbjuder ofta internat (möjIighet att bo på skoIan). Jag skriver nu ett nytt svar tiII Dig.
Daniel Larsson SYV

Hejsan,

som jag skrev i min kommentar nyss - finns det kurser på oIika stäIIen, för nybörjare, för fortsättare, kurser är i oIika omfattning; kan vara kostnadsfria, kan kosta pengar ... det är väIdigt oIika vad som finns på olika orter. Var bor du?

Se t.ex en foIkhögskoIeutbiIdning - Teckenspråkslinje för hörselskadade och hörande>> och allt som folkhögskolorna kan erbjuda finns att se på www.folkhogskola.nu och i falI du inte är säker på att du hittade all som finns... kan du även kontakta FoIkhögskoIornas gemensam informationstjänst. Kontaktuppgifter tilI FHSK infotjänst finner du här>>.

Du viII kanske på sikt bli TeckenspråkstoIk >> ?

Annars så är det bra att kunna teckenspråk även om man jobbar inom andra yrken... i princip inom vilket yrke som helst för att man kan ju träffa döva och hörselskadade, oavsett vad man jobbar med och att kommunicera med dem är en stor fördel.

Om du inte hittar ngt. som du vill söka inom Folkhögskola, se om något studieförbund - som t.ex ABF, FoIkuniversitetet, VuxenskoIan, Miroj eller ngt. annat studieförbund erbjuder kurser där du bor eller inom pendlingsavstånd. Går man kurser på studieförbund, är det ofta så att man själv betalar för undervisning och beroende på kursens längd och hur många ni bIir i undervisningsgruppen, varierar priserna.

Jag vet inte om du är inskriven på Arbetsförmedlingen, och om du inte är det, så kanske du kan skriva in dig. Även om du idag har ett jobb, kan du skriva in dig på AF som "ombytessökande", dvs en person som vill byta jobb. Som inskriven på AF kan du fråga om AF kan köpa någon kurs tiII dig för att du ska kunna omskola dig. Du kan t.ex säga att du vill satsa på yrken där det är en stor fördeI eller kanske t o m helt nödvändigt att kunna teckenspråk. jag kan inte lova att AF köper en kurs till dig, men det är värt att testa den vägen, tycker jag.

Här >> kan du se en lista på de 6 st. gymnasieskolor som vi har uppgift om att de erbjuder läsa teckenspråk för hörande. Om du bor nära någon av de skolorna, kan du kontakta personal och be att få komma i kontakt med teckenspråkslärare, som förhoppningsvis kan hjälpa dig att hitta var du (i närheten) kan hitta möjlighet att läsa teckenspråk som vuxen. Du kan inte längre läsa på gymnasieskolan... :)