1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ella,

  det går inte svara på en fråga som är ställd på det sättet - väldigt generellt. I vissa fall kan man få bidrag och i vissa andra - inte. ANSÖKA kan alla göra men ansökan kanske inte blir beviljad.
  Det är en mycket komplicerad fråga, som du vill få svar på.
  För det första, så är det vårdnadshavare som bestämmer var ungdomen bor fram tills hen fyller 18 år. Om vårdhadshavare säger Nej till flytt till en annan stad, då är NEJ.
  Om vårdhadshavare godkänner att en icke-myndig ungdom flyttar till en annan stad, då tar de på sig också många skyldigheter, bl.a att hitta boende och även bekosta boende och omkostnader för mat mm. Viss hjälp ekonomiskt kan man i vissa fall få, men det blir aldrig helt gratis att gå på skolan på annan ort. Det är i princip omöjligt att ej behöva betala 2-3 tusen i månaden "ur egen ficka" även om bidrag beviljas. Inackorderingstillägg täcker endast en del av kostnaderna; den baseras inte på vad det egentligen kostar, utan på t.ex antal km från adress där föräldrarna bor och adress där skolan ligger...
  *************
  För vilka studier kan man få ekonomisk hjälp för att bekosta boende på annan ort (för gymnasieelever)?
  Jo, för de utbildningar som ej finns inom pendlingsavstånd
  det är bl.a RIKSREKRYTERANDE utbildningar
  och
  andra utbildningar som inte finns inom pendlingsavstånd: här menas det Program och Nationell inriktning (ej profiler, spår eller varianter).
  Om utbildning du vill gå på annan ort finns inom pendlingsavstånd, kommer du få avslag på ansökan om Inackorderingsbidrag.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga