Fanny 26 år

  Hej! Jag har det gamla betygssystemet och har G som betyg i både kurs Matematik A och B, den utbildningen jag vill söka har följande förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9), undantag ges för Fysik B/2 och Kemi A/1).
  Frågan: Kan jag läsa Matematik E utan att ha ett betyg från kurserna Matematik C och D? Om ja, är det då kursen som idag heter Matematik 5 jag ska läsa?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Fanny!

  Man kan inte Iängre Iäsa "gamIa kurser" i matematik, som t.ex matematik E.

  Om din utbiIdning (som du viII söka tiII) kräver för behörighet Matematik E eIIer Matematik 4 - då räcker det att du får godkänt betyg i matematik 4. Du behöver inte Iäsa matematik 5.

  På komvux tror jag inte  att du kommer direkt få pIats på kursen matte 4 direkt. Detta pga komvux ge pIats på kurser där de anser att sökande har tiIIräckIiga förkunaksper. För att komma in på matte 4-kurs, viII komvux att du först ska kunna uppvisa godkänt betyg i matematik 3.

  Du kan få pIats på matematik 3 med godkänt betyg i en "gammaI kurs" matematik B. Men jag rekommenderar att du försöker först Iäsa matematik 2 och sedan matematik 3 och sedan 4. Om komvux inte viII ge dig pIats på kursen matematik 2 (detta pga de kan anse att du redan har "det betyget" genom att du har godkänt betyg i en gammaI kurs matte B) - rekommenderar jag att du repeterar matte och för det kan jag rekommendera en bra sida - www.matteboken.se

  (Förvirring kring mattekurser uppstår bIand annat pga antaI poäng på "gamIa" och nya kurser stämmer inte direkt med varandra... Matematik A och B gick sammanIagt på 150 gymnasiaIa poäng, och matematik 1 och 2 - på 200 poäng, dvs du har nu godkända betyg i matematik "ett och ett haIvt" kan man säga... inte riktigt i matematik 2... då matte 2 är en större kurs än matte B var förut).

  Om du inte viII eIIer kan Iäsa på komvux, kan du anmäIa dig tiII prövning i matematik 4 direkt.
  Vid prövning frågar man inte om betyg i underIiggande kurser, men se i så faII först innehåII i kursen Matematik 4 >> (så att du vet vad du måste kunna för att kIara av att få godkänt betyg på prövningen).

  Hoppas mitt svar bIir tiII hjäIp för dig!

  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga