Sebastian 23 år

  Flfm?

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sebastian,
  har man "historia" med CSN, börjar man - tyvärr - inte på "noll". 

  Visserligen är det en ny "pott med studiemedels-veckor" som är reserverad för studier på Eftergymnasial nivå, men studieresultat från tidigare studier (för vilka du fick studiemedl) räknas och utgör grund för beslut.
   
  Förhoppningsvis får du godkända betyg (E betyg räcker, CSN bryr sig inte om man fick E eller A, bara så att det är "godkänt betyg") i tillräckligt antal poäng, så att du uppfyller CSN´s krav på "tillräckligt studieresultat" och då borde du få studiemedel beviljat för fortsatta studier.

  Vänligen
  Julia syv

  • Julia

   Det brukar funka så att om du läser på högskolenivå med Godkända resultat (exempelvis får godkänt på tentorna i slutet av första terminen och tillgodoräknar dig med det 30 högskolepoäng; det blir så om du läser på högskolenivå på heltid under en hel termin och får godkända betyg i samtiliga kurser) - då "täcker" du för missade tidigare icke-godkända poäng och från termin 2 kan CSN bevilja dig studiemedel. Man får i så fall hitta någon annan ekonomisk finansiering för sina studier under första terminen på högskolenivå (exempelvis om man jobbar extra vid sidan av studier; eller om man jobbar först och sparar inför studierna).

  • Anna Det kan bero på vad orsaken är till att man får underkänt betyg (exempelvis om läkarintyg finns om en längre sjukskrivning eller om nedsatt "arbetsförmåga", kan CSN göra undantag, får vi hoppas). Annars så är tanken att man ska lyckas med sina studier, få godkända betyg - för att kunna fortsätta få "studielön"/studiemedel. Misslyckas man med tentorna, kan man bli "avrådd" från utbildningen (utbildningsansvariga kan komma fram till att utbildningen var inte rätt för just den studerande och inte ge möjlighet till omtenta, exempelvis) - så det är inte säkert man får fortsätta läsa, över huvudet taget (och läser man inte, då har man definitivt inte rätt till Studiemedel).
  • Anna Jag har nu även skrivit ett nytt svar.
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sebastian,
  det är stor skillnad mellan gymnasiet och studier på högskolenivå. På högskola/universitet får man ta väldigt mycket ansvar och upptäcka själv att man ej "hänger med"... för att ofta kan man gå en hel termin och inte hänga med i undervisningen, egentligen, men tentorna kommer ofta i slutet av terminen (och om kursen läses under 2 terminer - i slutet av andra terminen) och det är först då som man får "lön för mödan", betyg. Det finns exempel på att studerande ej går på föreläsningar och/eller inte läser kurslitteraturen, och följden blir ofta att de ej får godkänt på tentorna och det är först då som "ljuset går upp" att det är ett Jobb att studera och man ska göra det kontinuerligt under hela studietiden. 
  Det kan också vara så att man valde fel utbildning och därför misslyckas med studierna (alla vi är olika duktiga på olika saker). 
  *******************
  Angående Studiemedel ligger beslutet hos CSN. Ingen annan kan lova hur det blir, förutom att om man får godkänt i allt man läser och, för övrigt uppfyller kraven, så har man då rätt att fortsätta få studiemedel. Det finns olika sorters begränsningar: exempelvis även om man får godkänt på alla man läser, så kan studiemedelsveckorna ta slut (det är max 12 terminer på eftergymnasial nivå per personnummer). 
  Vi känner till exempel när läkarstuderande ej kunde få studiemedel för sista terminer på läkarprogrammet (trots att de ej hade några problem med att klara studier), för att de tog studiemedel tidigare för andra eftergymnasiala studier - så räckte inte studiemedelsveckorna till för dem.

  CSN blev hårdare i sin bedömning på senare tid. Förut kunde man skriva brev och förklara varför man ej blev godkänd, så kunde CSN göra undantag... men nu för tiden är det mycket sällan som undantag beviljas. Man får bättre chans, om läkarintyg eller intyg från psykolog finns; eller utredning om grav dyslexi eller dyskalkyli (men även då är det inte säkert man får undantag beviljad). 

  Sammanfattning
  Ingen annan än CSN kan egentligen svara på frågor om beviljande av studiemedel, för att oavsett vad någon annan säger, så har CSN "sista ordet".
  Rådet är att välja söka till utbildningar som man tror man klarar av och göra sitt bästa; och om man gör sitt bästa men inte klarar av att få godkända betyg, då måste det betyda att det kanske är fel utbildning, eller så är man - i alla fall Just Nu - inte kapabel att klara av just de studierna, så kanske man bör jobba ett tag och ta sig en funderare sen, om vad nästa steg bör bli.

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  • Maria 18 år

   Kan jag komma in på civilingenjörsutbildningen med 19,27?

   Hej! Jag har sökt till civilingenjörsutbildningarna på LTH och hoppas få komma in på ett av mina fyra högsta val! (Maskinteknik, Kemiteknik, Datateknik samt Väg och Vatten) Dock har mina slutbetyg inte gått som förväntat och jag hamnade på 19,27 med meritpoängen inräknade. Mina högskolepoäng...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Madelen 19 år

   Hoppa av högskola, vad händer?

   Hej, jag undrar hur det ligger till om man väljer att börja på en linje på högskolan som är på 3 år, för att sedan hoppa av efter ett år med betyg i kurserna man läst. Behöver man då läsa om dessa kurser om man väljer att fortsätta utbildningen eller "startar" man där man slutade? Behöver man...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga