1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Elisabet,

svårigheten i att svara på din fråga ligger i mångt och mycket i att vi idag inte vet hur meritpoängs-reglerna kommer att se ut i framtiden. Det som gäller idag kan man läsa bl a på www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng och så som reglerna ser ut idag, finns det en stor fördel i att läsa Moderna språk som språkval på grundskolan /för att om man har godkänt betyg i Moderna språk som Språkval - får man extra poäng när man söker till gymnasiet OCH på gymnasiet kan man börja läsa MODERNA SPRÅK 3 som första gymnasiekurs - som ger Meritpoäng, vid ansökan till högskola sen/. Men nu finns det planer på att ev ändra reglerna - i första hand ang. meritpoäng vid ansökan till högskolan.

Ang. läsa in moderna språk på ett smidigt sätt senare - så kan det bli svårt. Å andra sidan, om man pga man "släpper" moderna språk (hoppar av den kursen) höjer betygen i andra kurser/ämnen - så kan den totala "vinsten" i kunskaperna och i betygen bli större, än om man kämpar med språkkursen, som man har svårt för och får lägga mycket tid på (och kanske ändå ej uppnår godkänt betyg i).

Hoppas mitt svar blir till hjälp!

ANNA