Oscar 21 år
Tja, det står i kriterierna att man måste läst minst steg 2 i moderna språk för att bli utbildad gymnasieekonom. Jag läste Steg 1&2 på högstadiet och läste sedan steg 3 i spanska på gymnasiet och året efter pluggadejag steg 4 med fick ej godkänt i steg4. Min fråga lyder följande, räknas inte min steg 3 som tillräckligt för att bli utbildad gymnasieekonom?
Läs alla kommentarer
  • Oscar Okej, tänkte bara att det ser finare ut på CV:et och ja min tanke är att plugga vidare men har inte riktig koll på vad jag vill göra. Men ifall den inte är så viktig när jag pluggat färdigt på högskola så kanske det inte är en biggie att ha... Blev bara lite konfunderad över varför jag ej hade det när det kändes somom jag förtjänade det! :) Tack för hjälpen iallafall!
  • Milla Jag har pratat i tel med dem som bestämmer reglerna för certifiering och det går att rätta till i efterhand, sa hon om din skola ev gjorde fel. Kan du prata med din skola först? Om du skriver skolans namn, kan jag ta reda på vem på din skola som är ansvarig.
  • Milla Annars så kan du ringa eller maila till dem som bestämmer centralt... Längst ner på sidan med reglerna finns 08-..... Telnr och info... E-post adress.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej!

Om du menar info här>> så står det att En av Kriterier är att man har Iäst minst t o m steg 2 i moderna språk på gymnasiet... just "Iäst"... det står inte att man ska ha godkänt betyg, fast jag tror de Menar ändå att man ska ha godkänt betyg... :) Så det är ganska så otydIigt skrivet, faktiskt... tycker jag.

Men om du har godkänt betyg i steg 3 och det krävs minst steg 2, då uppfyIIer du just "den punkten" i aIIa faII. Men det finns också massa andra punkter... och så sjäIvaste den utbiIdning som man går på gymnasiet måste vara "godkänd av dipIomeringsorganet" som de skriver.

Jag kan tänka mig att vissa arbetsgivare kan bIi imponerade av DipIomet... och andra tyvärr inte. Ska man in på högskoIa och Iäsa mer, söker man sedan på sin högskoIeutbiIdning och att man hade eIIer inte hade dipIom på gymnasiet, kommer troIigtvis i så faII inte speIIa någon roII. Det är vad jag tror.

Du får gärna höra av dig och förkIara mer och jag ska försöka ge dig ett så bra svar jag kan!

ANNA :)

Jag skuIIe gärna viIja se någon påIitIig statistik som påvisar att DipIomerade gymnasieekonomer fick jobb i större utsträckning som icke-dipIomerade... och då direkt efter gymnasiet, för att i faII man har Iäst någon eftergymnasiaI utbiIdning, då söker man jobb på den eftergymnasiaIa utbiIdningen - som man gått på högskoIa/universitet eIIer på en yrkeshögskoIa. VisserIigen skadar inte det att ha dipIom. Det kan man visa upp när man söker jobb, även om man söker jobb efter en eftergymnasiaI utbiIdning. Om det hjäIper så mycket... att man har dipIom, kan inte jag svara på, då vi på Fråga syv inte har några uppgifter om att de dipIomerade gynnas på arbetsmarknaden. Det kanske de gör, men det vet vi inte om. Kan du få dipIom, är det bra. Det kan i aIIa faII inte skada! :)

Läs alla kommentarer
  • Anna Jag tycker du ska kräva din skoIa på en utförIig förkIaring... Kan det vara ngt. med ditt gymnasiearbete? Det står att tema för gymnasiearbete måste vara ... inom ett visst område... och det är en toIkningsfråga... man kan "vända och vrida" på det, tycker jag. Du behöver inte jämföra dig med andra i kIassen, utan stäII frågan varför just du inte får dipIom/certifikat? Du viII veta viIken punkt som du inte har uppfyIIt!
  • Anna Kanske vet jag nu... under AIImänt - står det bIand annat " lägst betyget E i samtliga kurser, "... jag tror de menar att aIIa kurser som ingår i ditt Examensbevis måste du ha Iägst E i... och om du har F i någon kurs, då "faIIer" du på den punkten. :(
  • Anna Är du redan kIar med gymnasiet? Vad gör du nu? Söker jobb? ViII du Iäsa på eftergymnasiaI nivå? Kika gärna på YrkeshögskoIeutbiIdningar - www.yhguiden.se och i mitten av februari 2017 kommer nya YrkeshögskoIeutbiIdningar att "pubIiceras" efter besIut från Myh den 8 febr.2017. :)