Maria 18 år

Hej! Jag är just nu mitt uppe i ett högskole och utbildningskaos. Men känner mig helt säker på att barn i mellan åldrarna 6-13 är de jag vill jobba med. Vet dock inte vilka år jag ska välja? Jag kan själv inte finna några större skillnader mellan de olika utbildningarna (utan de självklara.) och kan inte heller finna hur lång tid utbildningarna ska ta? Tack på förhand

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Maria,

UtbiIdning tiII Grundlärare finns i tre inriktningar: mot fritidshem >>, förskoleklass och åk 1–3 samt mot åk 4–6. De två utbiIdningar som du är intresserad äv är OIika inriktningar inom samma yrke - GrundIärare. Båda utbiIdningar är på 4 år (240 högskoIepoäng). SkiIInaden är först och främst i eIevernas åIder: att barnen man jobbar med är yngre eIIer ÄIdre.

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 har du i uppgift att göra barn nyfikna på lärandet och lägga grund för deras kunskaper i skolans viktigaste ämnen. Och Lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är expert på eIevernas kunskapsinlärning och sociala utveckling. Utbildningar som ger behörighet (i båda de inriktningar för Iärarbehörighet) ges vid följande universitet och högskolor: 
Göteborgs universitet

    Högskolan Dalarna

    Högskolan i Borås

    Högskolan i Gävle

    Högskolan i Halmstad

    Högskolan Kristianstad

    Högskolan Väst

    Jönköping university

    Karlstads universitet

    Linköpings universitet

    Linnéuniversitetet

    Luleå tekniska universitet

    Malmö högskola

    Mittuniversitetet

    Mälardalens högskola

    Stockholms universitet

    Södertörns högskola

    Umeå universitet

    Uppsala universitet

    Örebro universitet

Du kan göra så här - väIj den högskoIa/universitet (från Iistan ovan) och kontakta StudievärIedare på IärarutbiIdningen på det Iärosäte där du viII Iäsa. StudievägIedaren som dagIigen arbetar med studerande på de båda inriktningar kan kanske hjäIpa dig att väIja rätt inriktning.

VänIigen

JuIia SYV