Fartun 19 år
Hej!
Det är så att jag håller på att göra prövningar för att höja mitt snitt för att kunna komma in på läkarprogrammet. Jag tänkte göra en prövning i Idrott och Hälsa 1 och undrar om det kommer att räknas med i mitt betygsnitt? Det står lite olika information på antagning.se huruvida det räknas eller inte. Kan tillägga att idrott inte krävs för behörighet till läkarprogrammet.

1 Svar

My Ek SYV

Hej Fartun,

så som jag och mina kollegor tolkar reglerna här på Fråga syv, så är det så att.... i fall du har Examensbevis från gymnasiet, och där infår Idrott och häsla 1 - då räknas betyget i den kursen in i ditt jämförelsetal.
___
Förvirringen kan kanske bero på att i Examensbeviset från Komvux får ej längre betyg i Idrott och hälsa 1 ingå /det är ändring i reglerna från 1 jan 2017/ - innan dess fick den kursen ingå i Examensbeviset från komvux, men inte längre.
Med vänlig hälsning

My

  • Fartun Hej! Tack för svar! Innebär det att om jag gör en prövning på ett ämne som inte ingick i min gymnasiexamen så räknas de inte med? Exempelvis, jag gick naturvetenskapprogrammet och hade bl.a. Matematik 1c,2c och 3c. Om jag skulle göra en prövning i Matematik 1b,2b etc skulle det räknas in?
  • Mikael Du kan göra prövningar i matte 1a,2a och 3b och de betygen kommer räknas in i BII dvs i Kompletteringsgruppen - i stället för betygen i matte 1c,2c och 3c.