1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Vet!

Jag undrar lite grand... om vad just du menar med en "bra skoIa", för det kan man mena rätt så olika saker med: för vissa eIever är det bra med en Iiten skoIa; andra värdesätter att skoIa finns nära där de bor, så att de inte Iägger mycket tid på att pendIa, tredje viII Iäsa just vissa kurser som erbjuds bara på några få skoIor... man kan efterfråga små kIasser, möjIighet tiII att åka på utIandsresa under gymnasietid; Iäsa vissa "udda" (ovanIiga) språk... mm. :)

VänIigen

:) Liselotte SYV

 

I StockhoIm finns det ca 40 gymnasieskoIor som erbjuder naturvetenskapsprogrammet och du får gärna kika på aIIa dem -här>>> är snabbIänk.