Oskar 19 år
Det lutar mot att jag kommer läsa 2800 poäng sammanlagt under min gymnasiegång (går andra året).

Vad jag HÖRT: Om en elev läser 300 poäng utöver de 2500 poängen finns det ett diplom för detta.

Stämmer detta? Är det olika från skola till skola? Har det betydelse om en skola är certifierat "teknikcollege"?

Min skola är en del av Teknikcollege.

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

 

Hej Oscar!

Följande riktlinjer gäller vid utfärdande av diplom och intyg för gymnasiala utbildningar inom Teknikcollege:

Studerande som har gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt (betyget E) i kurser motsvarande lägst 2800 poäng (som också omfattar grundläggande högskolebehörighet) ska kunna få ett Diplom där det står att han/hon på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Studerande som har gymnasieexamen/yrkesexamen samt fått minst betyget godkänt (betyget E) i kurser motsvarande 2500 poäng ska kunna få ett Intyg där det framgår att de genomgått Teknikcollegecertifierad utbildning. 

I ditt Examensbevis kommer 300 poäng markeras med "U" (utökat) och de U-kurserna räknas in i ditt jämförelsetal (om du väljer att läsa vidare efter gymnasiet) bara i 2 fall:

1. om just den U-kurs krävs för särskild behörighet

eller

2. om den ger Meritpoäng.

Jag hoppas mitt svar blir till hjälp för dig och önskar dig lycka till med dina studier!

Milla SYV