Selma 17 år
Hej! Går samhälle första året på gymnasiet och halva terminen har gått, har fått F de franska prov vi har gjort, en andledning till det är att i högstadiet hade vi bara en franskalektion i veckan medans de andra i min franska grupp har innan haft 3 lektioner i veckan, det är inte till hjälp heller att jag har svårt för språk då jag är lika dålig i engelska också, är rädd att få f i den kursen också då hon sa för någon vecka sen att jag låg mellan e och f. Hur ska jag göra? Känns onödigt att gå en kurs ett helt år när man nästan vet att man kommer få f. Kan jag ställa krav att jag ska få extrahjälp?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Selma,

extrahjälp har man rätt till om man t.ex har intyg om dyslexi. Jag önskar att alla elever fick den hjälpen de behöver och önskar sig. tyvärr räcker inte resurser till att hjälpa alla så som man egentligen vill göra... och därför blir det så att de som formellt sett har rätt till hjälp, får den före alla andra, som inte har "papper" på sina svårigheter.

I ditt fall kan det mycket väl vara en kombination av att du hade för lite undervisning i franska på grundskolan och saknar tillräckliga förkunskaper och att dina styrkor ligger på andra områden är just språk.

Och vad ska man göra i så faII?

På SamhäIIsvetenskapsprogrammet läser man som obligatoriska kurser EngeIska 5 och 6 och även 200 poäng /två kurser/ moderna språk - t.ex Franska 3 och 4. Du behöver inte läsa franska 4, utan kan byta ut mot nybörjarspråk - t.ex Tyska 1 eller Spanska 1 /spanska skuIIe jag rekommendera före tyska i ditt fall - då franska och spanska är "nära släkt" och många ord är lika - så det blir lättare att klara av spanska 1 än tyska 1, tror jag.../.

Men F betyg i franska 3 om du för övrigt får godkända betyg i andra kurser, kan du fortfarande uppnå kraven för examen och få Examensbevis från SamhäIIsvetenskapsprogrammet. Så du behöver inte ha total panik kring eventueIIt underkänt betyg i franska 3. Dessutom har du rätt att senare göra prövning i den kursen som du får F i, så du kan mycket väI få in högre betyg än F i ditt examensbevis, kanske t o m högre än E betyg.

Om du vill läsa så lite språk som möjligt på gymnasiet, behöver du i så fall byta program. På yrkesprogrammen behöver man inte Iäsa moderna språk och i engeIska Iäser man endast eng5, en kurs.

På alla högskoleförberedande program läser man eng5 och 6. På Teknik och på Estetiska programmet behöver man inte läsa moderna språk om man inte vill /det är frivilliga kurser, valbara/.

Jag råder dig prata med dina lärare i språk  -  franska och engelska och förklara så som du gör här: att du känner att dina styrkor ligger på andra områden, än språk men att du vill kämpa och göra ditt bästa; be om tips, råd och extrahjäIp. Se också om du kan träffa speciallärare och göra ett diagnostiskt test, i faII det t.ex skuIIe visa sig att du har någon form av dyslexi, har du i så fall rätt till mycket mer hjälp.

Vänliga häIsningar

JuIia SYV