Cornelia 22 år
  Hejsan! Jag är student på universitetet och pluggar till socionom. I framtiden vill jag utbilda mig till att bli psykoterapeut. Är det något som man gör under studiernas gång eller är det ett separat program och linje man går?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Cornelia,

  psykoterapiprogrammet är ett separat program och för behörighet till det måste du bland annat ta ut examen som socionom + uppfylla även flera andra villkor.

   

  För att få tillträde till psykoterapeutprogrammet måste man bland annat ha genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning**.
  Man måste också inkomma med Intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att man under psykoterapiutbildningen, som pågår i 3 år på halvtid, ska inom sin anställning ha möjlighet att jobba med relevanta arbetsuppgifter (dvs med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i tillräckligt stor omfattning) och ett löfte/försäkring om att man under utbildningstiden ska kunna erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut.

  Legitimerade psykologer och läkare med specialistutbildning i psykiatri (psykiatriker) brukar anses vara behöriga till psykoterapeutprogrammet. Antagningskraven varierar dock, vilket bl a beror på olika inriktningar inom olika psykoterapiprogrammen, och man måste därför alltid kontrollera vad som gäller hos respektive utbildningsanordnare. 

  De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är i grunden Psykologer, (som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog eller till psykoterapeut). En annan yrkesgrupp som ganska ofta forsätter vidareutbilda sig till psykoterapeuter är socionomer

   

  *Legitimation för psykoterapeuter utfärdas av Socialstyrelsen. Den gäller endast för den terapiform (t.ex psykodynamisk terapi eIIer kognitiv beteendeterapi, en vanIig förkortning - KBT) den utfärdats för. Legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut finns på psykoterapeutprogrammet inom högskola/universitet. Utbildningen omfattar tre år på halvtid och finns vid flera av landets högskolor och universitet samt hos ett antal fristående (privata) utbildningsanordnare.

  **Den grundläggande psykoterapiutbildningen, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg1 á 45 högskolepoäng, som ges bland annat av studieförbund och av ett antal andra fristående (privata) utbildningsanordnare.

  • Cornelia Ok, tack! Vilka är de andra villkoren?
  • Liselotte Jag har utökat mitt svar till dig nu, se ovan. annars så finns info om yrket och utbildningen som leder till yrket Psykoterapeut på https://www.framtid.se/yrke/psykoterapeut

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga