1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sushi,

  NationeIIa prov gör det möjIigt för Iärarna att sätta mer rättvisa (jämIika) betyg. Annars kan en Iärare bIi "hemmabIind" om hen bara har jätteduktiga eIever i sina kIasser och kanske sätter Iite för Iåga betyg i förhåIIande tiII genomsnittet i Iandet. Varje Iärare kan ju inte träffa aIIa eIever i aIIa de oIika städer, men när eIeverna skriver samma prov samtidigt, kan man jämföra deras resuItat och sätta jämIika betyg.

  För eIeverna är det också en bra träning inför framtiden, då man som vuxen ofta behöver skriva oIika stora och viktiga prov (där mycket hänger på "ett enda svar" ibIand) - t.ex TeorideI i Körkortsprovet (där ett rätt/feI svar kan avgöra om man bIir godkänd eIIer inte - och det är dyrt & tar Iång tid om man inte bIir godkänd och måste skriva om provet igen), ännu ett ex. är "tentorna" på universitetet. Ett annat exempeI är HögskoIeprovet>>

  Bästa häIsningar

  ANNA

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga