Emma 20 år
Spammar med frågor men...

Vilket är det störst chans att man kommer in på högskola/universitet med:
Ska läsa in naturvetenskapliga ämnen eftersom jag gick samhälle.

Komvux, folkhögskola eller genom ett basår.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Emma,

du får ställa så många frågor du vill. vi försöker svara på alla frågor så gott vi kan.

Det finns tyvärr ingen möjlighet att ge svar på din fråga; jag kan försöka förklara varför och jag vill också ge dig råd att även göra Högskoleprovet, oavsett var du kommer att komplettera för behörighet.

Det är så att ingen på förhand vet hur många personer och med vilka meriter som kommer att söka till samma utbildning samma termin och på samma lärosäte som du kommer att göra; man kanske inte ens vet antal platser på utbildningar - och inte vet hur fördelning av platser mellan de som söker in på betyg och på HP (högskoleprovet) kommer att vara... ex. kan det vara så att 50% tas in på betyg och 50% på högskolepvet eller så är fördelning 60-40% eller så bokas ett antal platser till AU, alternativt urval --- eller inte.
Det kanske inte ens är säkert på vilka lärosäten som "din" utbildning kommer att erbjudas; en ny utbildning på ett nytt lärosäte kan kanske starta... bostadssituationen påverkar också, då folk i allmänhet vet att det är svårt att hitta bostad - så kanske de söker i större utsträckning i samma stad där de redan bor eller i de städer där det är lättare att få bostad... allt detta påverkar hur många som söker. Och du behöver ju bara "en plats", dvs om en person bestämmer sig att inte söka till just "din utbildning" kan du förhoppningsvis få hans/hennes utbildningsplats! :) - de högskolor och universitet i Sverige som inte är privata, måste ta in på minst en tredjedel av platserna på resultatet av högskoleprovet, och på minst en tredje del av platserna på betyg + kan fritt bestämma hur de tar in på ännu en tredjedel av platserna.

Allmänt sätt är det fördelaktigt att prövas i så många olika urvalsgrupper som möjligt.
Därför rekommenderar vi att göra högskoleprovet. Kika också på lärosätets hemsida om du hittar info om AU, Alternativ antagning (det är ett Undantag, som finns bara "någon gång ibland"), ganska sällan, men Om det finns - så är det fördelaktigt att även anmäla sig till AU som kan heta olika, ex. PIL till läkarprogrammet på Karolinska Institutet och TAPIL - till tandläkarprogrammet.
inom AU-urvalet kan man komma in med lägre betyg, om man anses vara "mycket lämplig"; ofta krävs det för att kunna delta i AU-urvalet att man har gjort högskoleprovet.

Hoppas ngt i mitt svar blir på ngt. sätt till hjälp för dig!

Julia syv