Samuel 18 år
Jag undrar bara om det är möjligt att kunna höja sina gymnasiebetyg i flera kurser på ett komvux?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Samuel,
du får söka till Komvux, kommunal vuxenutbildning, och kan ev komma in på de kurser du söker. Komvux är tvungen (enligt Vuxenutbildningsförordningen) prioritera sökande med "kort tidigare utbildningsbakgrund", dvs ju mindre tidigare utbildning man har, desto mer är man prioriterad på Komvux.
Varje kommun avsätter för varje år viss komvux-budget, och så länge pengarna räcker, kan komvux ta in fler sökande; när pengarna är slut, kan inte komvux längre ta in för innevarande budget-period. ...då kan man söka till nästa antagningsomgång och hoppas att få komma in.

I praktiken blir det oftast så att i fall man inte läst kurser eller om man fick F betyg, då får man plats på komvux; men om man redan har godkänt betyg /E eller högre/ då får man svar PLATSBRIST. Ofta blir det så, men inte alltid. Ibland har man tur och kommer in dvs får studieplats även om man tidigare har fått godkänt betyg i samma kurs.
Om du får svar PLATSBRIST, får du söka till nästa antagningsomgång; dock är det inte någon "kö-system", dvs du kan inte kräva få plats med hänvisning av att du tidigare har sökt i många år. För varje ansökningsomgång på komvux, är det "från början", oavsett hur många ggr man förut fick avslag.

I praktiken är det så att nästan alltid måste man satsa på Prövningar i stället, om man redan har godkänt betyg i kurserna. Till prövningar förbereder man sig genom självstudier. Prövning får man göra i vilken kommun som helst, oavsett vilken kommun i Sverige man är folkbokförd.
Hoppas jag lyckades svara på din fråga!

ANNA