Linn 20 år
Hej.

Jag gick vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet och planerar att söka till Sjuksköterskeprogrammet nu i mars 2018.

Jag håller på räknar ut mitt betygsnitt för att kolla vilka skolor jag kommer in på, och har räknat ut mitt sammanlagda betygsvärde. Jag läste 2600 poäng under gymnasietiden och har förstått att det egentliga grundbeloppet är 2500 poäng. Får jag då välja bort en annan kurs med motsvarande kurspoäng(100) som jag fått sämre betyg i för att räkna ut mitt snittbetyg? Eller hur gör jag?

'mina sammanlagda kurser'+ extrakursen 'delat' med 2500
eller: *byter ut extrakursen mot något med sämre betyg och motsvarande poäng* 'delat' med 2400?
(har räknat bort gymn. arbetet redan)
(har inga meritpoäng då jag endast läst matte2a och eng6 som är obligatoriskt för behörigheten och inget andraspråk)

Upptäckte också att min 'extrakurs' inte räknats med i min individuella studieplan men finns med i min yrkesexamen, vilka papper kollar dom på när man söker in? Studieplanen eller examen?1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Linn,

jag råder dig att söka till de lärosätena där du vill studera - i första hand; inte till dem där du tror du kommer in, i första hand... för att det är så att Antagningsgränserna förändras. De kan förändras mycket om t.ex antal utbildningsplatser ändras; och antal utb.platser kan ändras rätt mycket. Ex. på min egen utbildning som jag gick i Malmö har antal platser plötsligt ökat från 72 till 130 /från ett år till nästa/ - och då sjönk antagningsgränsen rätt mycket. Sådana saker händer och ibland utan någon förvarning... därför är det bäst för dig, tycker jag, att du söker i första hand tilll de orter där du vill läsa; och att du söker så många olika alternativ /till olika orter/ som möjligt - helst alla som finns... Du har möjlighet att söka upp till 20 alternativ till högskola.
Antagning.se kollar i första hand på Examensbeviset. Det är dock bra att bifoga /ladda upp/ alla de olika betygsdokument som man har; detta för att Antagning.se har som princip att göra det så fördelaktigt för sökande som möjligt, dvs de räknar in kurserna från de "övriga dokumenten" OM REGLERNA SÅ TILLÅTER och OM DET SAMTIDIGT HÖJER DITT MERITVÄRDE. I andra fall, dvs om det skulle sänka ditt meritvärde, räknas inte kurserna in, om de inte är "strikt obligatoriska" att räkna in.

Jag tycker inte det ger så mycket att räkna på sina betyg... utan det jag rekommenderar att du gör högskoleprovet på våren och om du kan höja något betyg i ditt examensbevis, som inte är en U-kurs /utökat/ eller om det är en U-kurs men som krävs för behörighet eller som ger Meritpoäng, då kan du höja betyget i den kursen; för det höjer ditt meritvärde i så fall.

Mitt råd till dig är att du bokar tid med syv på komvux i din kommun och tar med dig alla betyg du har. Ställ följande frågor till SYV-en på komvux:

- har jag Grundläggande behörighet?
- har jag särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet?
- hur kan jag höja mitt meritvärde?
Det viktigaste för dig är att veta om du redan nu är behörig. Om det skulle visa sig att du inte är behörig, måste du försöka bli behörig innan 21 juni 2018 /det är sista Kompletteringsdagen/.
Om du är behörig, kan du försöka höja ditt meritvärde - ex. genom att läsa någon kur som kommer att ge dig Meritpoäng; ex. matematik 3b eller engelska 7 eller moderna språk 3.

Läs alla kommentarer
  • Linn Ja men syven för kommunen länkade en beskrivning där man delar summan man får ihop med antalet lästa poäng och här skrev Mikael att jag troligtvis skulle dela med 2400. vilket inte stämmer med mina poäng.
  • Anna Det är så att om du först läste en kurs och fick F och sedan fick högre betyg i SAMMA KURS, då är endats en gång som du räknar in de poängen, inte 2 ggr.
  • Anna Men "antal LÄSTA poäng" menas det de poängen, vilka kursers betyg Räknas in i ditt Jämförelsetal. Du räknar inte in F-betyg i den kursen i vilken du sedan fick högre betyg; då är de de poängen som du räknar in bara EN GÅNG. Därför håller jag med om att det är endast 2400 p. som du ska dela med.