1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Ezel,

eftersom kursen Idrott och hälsa 1 är en OBLIGATORISK kurs på gymnasiet alla program, då måste det betyget vara med i examensbeviset. Utan betyg (och F är också ett betyg) i Idrott och hälsa 1 kan man ej få Examensbevis från gymnasiet och med det inte kommer att få grundläggande behörighet till högskoIestudier.

Däremot om du på gymnasiet får Studiebevis /eller Studieintyg/ och inte Examensbevis, behöver du få examensbevis från komvux och på komvux kommer inte kursen Idrott och hälsa 1 ingå i examensbeviset. Men om du har majoritet av dina betyg från gymnasiet och examensbevis från Komvux - räknas det som att har "kompletterat" och med det prövas du i BII, kompletteringsgruppen, och inte i BI som är "direktgruppen". I kompletteringsgruppen behöver man ofta högre betyg från att komma in.

Mitt råd till dig är därför att innan du går ut gymnasiet - försök göra Prövning i Idrott och hälsa 1 med mål att få godkänt betyg i den kursen.

Bästa hälsningar & lycka till!

ANNA