Julia 22 år
  Hej!

  Jag ska söka universitet till hösten 2019 och har kikat mycket på sociologi då det inte är möjligt för mig att läsa till socionom i nuläget (har inte läst matte 2). I framtiden vill jag gärna jobba med ungdomar som mår psykiskt dåligt, inom kriminalvården eller som sexolog och jag undrar vilka masters man kan ta med en kandidat som sociolog. Fungerar det som grund om jag t.ex. skulle vilja ha en master i sexologi eller borde jag gå en annan väg?
  • Anna Enligt vad jag vet, så Kandidatexamen i sociologi är inte en behörig utbildning inom det människobehandlande området.
  • Anna Inom "kriminalvården" finns det många olika yrken som arbetar. Kika gärna på https://www.framtid.se/yrke/kriminalvardare och https://www.framtid.se/yrke/kriminalvardsinspektor - svårt att på förhand ge svar om vilken utbildning som krävs, därför att det är arbetsgivaren som bestämmer och olika arbetsgivare kan göra olika bedömningar.
  • SYV-besökare

   Jag är programansvarig för Programmet för integration och mångfaldsstudier där man mycket väl skulle kunna tänkas jobba med ensamkommande eller barn och unga migranter. Programmet är dock inte specialiserat mot ungdomar och är bredare, samtidigt som det inte finns många moment riktade mot just unga. Det finns inget specifikt mot ohälsa heller så jag vet inte om det är det frågeställaren söker.

  2 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Julia,

  Masterprogram i sexologi kräver för behörighet - kandidatexamen inom "människobehandlande" kunskapsområde. Exakt vad de betraktar som "människorbehandlande" är det svårt att svara på, om man ej jobbar just med antagning till det masterprogrammet.
  Det är alltså bra att ställa frågan direkt till personal på det programmet.

  Hej igen, fick nu svar från Mitt universitetet, se nedan:

           Eftersom det är brist på socionomer i dag, går det att läsa fristående kurser inom socialt arbete på distans som endast kräver grundläggande behörighet. Malmö, Lund och Umeå har det bl. a. Det behöver kompletteras med juridikkurs i sociallagstiftning (socialrätt), samt eventuellt andra specialkurser inom det beteendevetenskapliga området. Du skriver att fördjupningen ligger i sociologi, men vad mer ingår i utbildningen? Gävle har socialt arbete med ungdomar t ex. Se länk nedan:
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=&f=1%5bS533*4%5bk*8%5bd&p=2
   
  Det finns en del kurser att gå inom psykisk ohälsa för att komplettera det man har i bagaget. Se länk nedan, har bara tagit med distans
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=psykisk%20oh%C3%A4lsa%20&f=4%5Bk*8%5Bd
   
  de som kallar sig beteendevetare har ofta en kombination av flera  beteendevetenskapliga ämnen i sin examen.
   
  Mälardalen har ett masterprogram, där det är OK att ha sociologi som fördjupningsämne, se nedan
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=psykisk%20oh%C3%A4lsa%20&f=4%5Bp*6%5B413
   
  Mittuniversitetet har ett magisterprogram, Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp på distans,50% studietakt. Se länk nedan.
   
  https://www.miun.se/utbildning/program/idrott-halsa-och-vard/magisterprogram---arbetsliv-halsa-och-rehabilitering/om-programmet/?term=ht2019-vt2020
   
   
  Hälsningar
  Central studievägledare
  Mittuniversitetet

  Hej igen, fick nu svar från Stockholms universitet, var god läs nedan:

  ... som erfaren karriärvägledare tycker jag att vi, i stället för att komma med färdiga svar, kan tipsa studenten att själv ta reda på vilka utbildningar som kan passa, både genom att leta via olika universitets hemsidor men även eller kanske framför allt genom att aktivt kontakta intressanta arbetsgivare för att höra vad de tycker är lämpligt. Hjälp till självhjälp anser jag vara det bästa vi kan ge hjälplösa studenter!
  En fråga: vad ska man med utbildning till? Tre skäl: för att skaffa sig kompetens, dvs kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta när man utför ett arbete; dessutom kan det ofta vara ett krav som arbetsgivaren ställer; och slutligen kan utbildningen vara meriterande dvs öka chansen att få arbetsgivaren att bli intresserad av att anställa personen ifråga.
  Därför ifrågasätter jag varför studenten ska ta just en master? Ska utbildningen vara till nytta i det kommande arbetet eller tror studenten att den ska vara meriterande när hen söker arbete?
  I det senare fallet anser jag att studenter ofta övervärderar betydelsen av masters, dubbel-examina osv. Dessa examina är knappast biljetter till ett arbete. Ofta kan olika typer av arbetslivserfarenheter vara av större värde både när man utför ett arbete men även mer meriterande när man söker ett arbete; det gäller även vissa fristående kurser som alltså kan ge större ”praktisk nytta”.
  Masterutbildningar är sällan av ”praktisk nytta” utan syftar ju ofta snarare till att vara ett steg vidare till kommande forskarutbildning.
  Men okej… här är några exempel på fristående kurser som erbjuds av Stockholms universitet som studenten (och du!) kan kolla på och som kan vara till nytta i den typ av arbete som studenten är ute efter, https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-kurser/frist%C3%A5ende-kurser-grund-och-avancerad-niv%C3%A5-1.377824
  Annars kan som sagt olika arbetslivserfarenheter både vara till större nytta i arbetet och mer meriterande. Vilka då? Det borde studenten kunna fråga intressanta arbetsgivare om. Förslagsvis finns det ofta arbeten, t ex sommarjobb, inom kriminalvården.
  Till sist undrar jag varför du skickar denna fråga vidare till oss? Eftersom du är Studie- och yrkesvägledare så är du säkerligen kompetent att på egen hand ge studenten stöd och tips i denna fråga.
   
  Med vänligaste hälsningar
   
  Studie- och karriärvägledare

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vi fick svar från den ansvarige för masterprogrammet i sexologi som skriver att examen från någon människobehandlande utbildning är: barnmorska/sjuksköterska, psykolog, socionom, kurator, läkare/gynekolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och lärare.
  Alternativt kan den sökande ange det som kallas ”reell kompetens”, det vill säga att man har arbetat med sexologiska frågor i många år inom ramen för en anställning. Examen i sociologi räcker inte till, om det inte finns reell kompetens med i bilden.

  Alltså, ett av alternativen är att ta Lärarexamen och på så sätt bli behörig söka master i sexologi. På vissa lärarprogram är det (tyvärr) lätt att komma in.
   
  Med vänlig hälsning
  ANNA

  Hej igen, fick idag svar från Malmö Universitet; var god läs nedan:

  Hej,
  Mer om utbildningen finns här: https://edu.mah.se/sv/program/sasxm
   
  BEHÖRIGHETSKRAV
  Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.
   
  Som utgångspunkt kan det sägas att vi inte kan ge förhandsbedömningar på behörighet, eftersom vi måste se den specifika dokumentationen som ligger till grund för bedömningen. Däremot kan det sägas att man generellt sett inte uppnår kraven på ett utbildningsprogram inom det människobehandlande området med en kandidatexamen i sociologi, då det anses vara för teoretiskt inriktat.

  Med vänlig hälsning
  Admissions officer
   
  Malmö University
  Student administration
  Admissions

  Frågor och svar

  • Alicia 21 år

   Jobb efter kandidatexamen i affärsjuridik?

   Hej! Jag undrar vad man kan få jobb som efter en kandidatexamen i affärsjuridik. Som jag har fötstått blir man inte färdig affärsjurist förrän efter kandidat och master, 5 års utbildning. Men vad finns det för möjligheter med bara en kandidatexamen?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alexandra 18 år

   Välja till Fysik 2?

   Hej! Jag går en lite annorlunda linje på gymnasiet då jag har möjlighet att få naturbehörighet om jag väljer att lägga till några kurser som inte är obligatoriska (Kemi 2 och Fysik 2). Nu i trean behöver jag alltså inte läsa Fysik 2, men jag har möjlighet att göra det om jag vill. Min fråga...

   Anna SYV: Hej Alexandra, om du "endast" läser på heltid, alltså inte har hos rektorn ansökt om att läsa utökat program och fysik2 blir i så fall U-kurs, utanför programmets 2500 poäng, då... Läs hela svaret
  • John 29 år

   Möjlighet Att Läsa Spansk Sommarkurs Utomlands?

   Hej Jag undrar om det finns möjlighet att läsa spanska utomlands över sommaren mellan terminerna på högskolan? En kurs för nybörjare och helst att den ska vara CSN berättigad om det går? Mvh

   Anna SYV: Hej John; en intressant fråga du ställer men som också är svår för oss på fråga syv att svara på...CSN har inte någon lista på utbildningar... Läs hela svaret
  • Ali 25 år

   Folkhögskola eller komvux?

   Hej! Jag undrar bara en grej och det är att om jag har godkänt i 1a kan jag få läsa om 1b på folkhögskola? Jag vill läsa 1b men får inte göra det via komvux.

   Julia SYV: Hej Ali,varje folkhögskola är som ett "eget litet företag"; du kan få olika svar från olika folkhögskolor... därför att de får bestämma rätt mycket själva, lokalt,... Läs hela svaret
  • Linnea 19 år

   Gått klart introduktionsprogrammet och inte fått behörighet?

   Hej, Gick i våras ut introduktionsprogrammet med mål på att börja gymnasiet men fick inte betyg i matte. Nu när jag fyller 20 nästa år är denna termin min sista chans att gå gymnasiet. Hur ska jag gå till väga för att komma in...

   Julia SYV: Hej Linnea; från hösten 2019 finns ett nytt gymnasieprogram - programinriktat val. Om du har godkända betyg från grundskola i många ämnen, bl.a i svenska men ej i... Läs hela svaret
  • Jacob 35 år

   Magisterprogram eller teknikinformatörs utbidlning?

   Hej! Jag var utexad 2017 från KTH som högskoleingenjör inom maskinteknik. Men efter examen jobbade bara i 6 månader som servicetekniker och nu söker jag jobb sen 8 månader. Jag har det svårt att få jobb och därför tänkte jag plugga...

   Julia SYV: Hej Jacob;det finns inga hinder för dig att söka alla möjliga olika utbildningar samtidigt.Om det skulle vara så att du kommer in på flera utbildningar, så kanske du till... Läs hela svaret
  • Sandra 16 år

   Kommer jag komma in med mitt poäng i Natur?

   Hej, jag går första veckan i ettan i gymnasiet och jag könne rpå mig att jag inte kommer klara av detta pågrund av min socialfobi och stress. Därför vill jag gärna kunna gå distans på korr gymnasiet och har funderat på de...

   Julia SYV: Hej Sandra;det är jättetråkigt att du har socialfobi och stress, som du skriver i din fråga... Jag tänker på att det kanske finns behandlingar, t.ex samtalsterapi och/eller... Läs hela svaret
  • Abbas 20 år

   Prövningar på komvux?

   Jag har som mål att göra runt 8 stycken prövningar detta läsår. Problemet är bara att jag inte vet hur jag ska gå till väga, detta eftersom att min kommun endast har en gymnasieskola, som i sin tur endast anordnar två stycken prövningar...

   Julia SYV: Hej Abbas;det du beskriver är tyvärr ett "vanligt problem".Enligt Skolverket så får man göra prövningar i alla de olika svenska kommuner, om man inte längre är gymnasieelev. Men... Läs hela svaret
  • johanna 19 år

   Kommer utbildningen inte att starta?

   Jag tänker söka tandhygienistprogrammet hösten 2020 på Umeå universitet. Men när jag gör in och kolla om programmet på deras sida så står det högst upp i högra hörnet "2018" och längst ner under...

   Julia SYV: Hej Johanna,utbud av högskoleutbildningar med start hösten 2020 kommer fastställas till mitten på Mars 2019, då anmälningsperiod börjar. Det är först då man vet... Läs hela svaret
  • Sandra 20 år

   Hur gör jag om jag vill vara kvar som reserv?

   Hej! Jag kom in på mitt tredje alternativ och de två innan är jag reserv på, om jag tackar ja till dit jag kommit in, blir jag då struken från de jag sökt innan? Tänkte om de gick att vara kvar som reserv och se om man kommer in på...

   Julia SYV: Hej Sandra,om din fråga gäller utbildningar på högskolor/universitet i Sverige, kontakta gärna Antagning.se - tel.nr 0771-550720 tel.tid kl.9-16 på vardagar.Detta för att... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Hur blir jag rättspsykolog?

   Hej! Hur blir man rättspsykolog? Ska jag läsa den "ordinarie" psykologutbildningen först för att sedan läsa till extra kurser eller finns det en färdig utbildning att välja? Är det möjligt att först bli psykolog, arbeta som det...

   Julia SYV: Hej Hanna,Rättspsykolog är i Sverige en av de specialiseringar som psykologer kan ha. Eftersom Psykolog är i Sverige ett legitimationsyrke och strikta krav ställs på vilken utbildning som kan ge... Läs hela svaret
  • Filip 16 år

   Hoppa av språk Gymnasium teknik?

   Kan man hoppa av språk i teknikprogrammet där språk är frivilligt. T.ex. att man tröttnat osv mitt i terminen?

   Julia SYV: Hej Filip,det stämmer att det är valbara (inte obligatoriska) kurser i språk på Teknikprogrammet på gymnasiet. Dock kan det bli "problem" om du hoppar av; för det första så har inte... Läs hela svaret
  • Jennifer 20 år

   Är dataingenjör rätt för mig?

   Hej! Jag har alltid haft stort intresse för allt tekniskt. Jag har ett brinnande intresse för spel men jag vill inte satsa 100% på att bli spelutvecklare och gå en utbildning som är nischad inom spel eftersom att det är så svårt att få jobb...

   Julia SYV: Hej Jennifer,vill du läsa just på högskola/universitet eller kan du tänka dig andra former - som t.ex yrkeshögskola?Inom högskola-universitet finns det Högskoleingenjörsutbildningar... Läs hela svaret
  • Samuel 19 år

   Ansöka till våren?

   Ett år på komvux kommer inte vara tillräckligt mycket tid för mig att läsa upp de kurser för att komma in på högskolan. Min fråga är om det är möjligt att ansöka om en plats till våren

   Milla SYV: Hej Samuel,av din fråga framgår inte om du med "ansöka till våren": menar att ansöka till högskola? eller till komvux?Det finns högskole- och universitets utbildningar som börjar... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Kan nån hjälpa mig?

   Jag har nyss börjat 1an i gymnasiet och går sambeteende jag har jättesvårt för matte och ska läsa matte 1b nu i 1an. Såg att jag ska läsa matte 2b i 2an och undrar ifall det är möjligt att ta bort den. Ifall det är möjligt vad...

   Milla SYV: Hej Sara, på samhällsvetenskapsprogrammet, alla inriktningar - är matematik 1b och 2b Obligatoriska kurser; i matematik 1b måste du få Godkänt betyg (annars uppfyller du inte kraven för... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga