Julia 22 år
  Hej!

  Jag ska söka universitet till hösten 2019 och har kikat mycket på sociologi då det inte är möjligt för mig att läsa till socionom i nuläget (har inte läst matte 2). I framtiden vill jag gärna jobba med ungdomar som mår psykiskt dåligt, inom kriminalvården eller som sexolog och jag undrar vilka masters man kan ta med en kandidat som sociolog. Fungerar det som grund om jag t.ex. skulle vilja ha en master i sexologi eller borde jag gå en annan väg?
  • Anna Enligt vad jag vet, så Kandidatexamen i sociologi är inte en behörig utbildning inom det människobehandlande området.
  • Anna Inom "kriminalvården" finns det många olika yrken som arbetar. Kika gärna på https://www.framtid.se/yrke/kriminalvardare och https://www.framtid.se/yrke/kriminalvardsinspektor - svårt att på förhand ge svar om vilken utbildning som krävs, därför att det är arbetsgivaren som bestämmer och olika arbetsgivare kan göra olika bedömningar.
  • SYV-besökare

   Jag är programansvarig för Programmet för integration och mångfaldsstudier där man mycket väl skulle kunna tänkas jobba med ensamkommande eller barn och unga migranter. Programmet är dock inte specialiserat mot ungdomar och är bredare, samtidigt som det inte finns många moment riktade mot just unga. Det finns inget specifikt mot ohälsa heller så jag vet inte om det är det frågeställaren söker.

  2 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Julia,

  Masterprogram i sexologi kräver för behörighet - kandidatexamen inom "människobehandlande" kunskapsområde. Exakt vad de betraktar som "människorbehandlande" är det svårt att svara på, om man ej jobbar just med antagning till det masterprogrammet.
  Det är alltså bra att ställa frågan direkt till personal på det programmet.

  Hej igen, fick nu svar från Mitt universitetet, se nedan:

           Eftersom det är brist på socionomer i dag, går det att läsa fristående kurser inom socialt arbete på distans som endast kräver grundläggande behörighet. Malmö, Lund och Umeå har det bl. a. Det behöver kompletteras med juridikkurs i sociallagstiftning (socialrätt), samt eventuellt andra specialkurser inom det beteendevetenskapliga området. Du skriver att fördjupningen ligger i sociologi, men vad mer ingår i utbildningen? Gävle har socialt arbete med ungdomar t ex. Se länk nedan:
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=&f=1%5bS533*4%5bk*8%5bd&p=2
   
  Det finns en del kurser att gå inom psykisk ohälsa för att komplettera det man har i bagaget. Se länk nedan, har bara tagit med distans
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=psykisk%20oh%C3%A4lsa%20&f=4%5Bk*8%5Bd
   
  de som kallar sig beteendevetare har ofta en kombination av flera  beteendevetenskapliga ämnen i sin examen.
   
  Mälardalen har ett masterprogram, där det är OK att ha sociologi som fördjupningsämne, se nedan
   
  https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=psykisk%20oh%C3%A4lsa%20&f=4%5Bp*6%5B413
   
  Mittuniversitetet har ett magisterprogram, Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp på distans,50% studietakt. Se länk nedan.
   
  https://www.miun.se/utbildning/program/idrott-halsa-och-vard/magisterprogram---arbetsliv-halsa-och-rehabilitering/om-programmet/?term=ht2019-vt2020
   
   
  Hälsningar
  Central studievägledare
  Mittuniversitetet

  Hej igen, fick nu svar från Stockholms universitet, var god läs nedan:

  ... som erfaren karriärvägledare tycker jag att vi, i stället för att komma med färdiga svar, kan tipsa studenten att själv ta reda på vilka utbildningar som kan passa, både genom att leta via olika universitets hemsidor men även eller kanske framför allt genom att aktivt kontakta intressanta arbetsgivare för att höra vad de tycker är lämpligt. Hjälp till självhjälp anser jag vara det bästa vi kan ge hjälplösa studenter!
  En fråga: vad ska man med utbildning till? Tre skäl: för att skaffa sig kompetens, dvs kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta när man utför ett arbete; dessutom kan det ofta vara ett krav som arbetsgivaren ställer; och slutligen kan utbildningen vara meriterande dvs öka chansen att få arbetsgivaren att bli intresserad av att anställa personen ifråga.
  Därför ifrågasätter jag varför studenten ska ta just en master? Ska utbildningen vara till nytta i det kommande arbetet eller tror studenten att den ska vara meriterande när hen söker arbete?
  I det senare fallet anser jag att studenter ofta övervärderar betydelsen av masters, dubbel-examina osv. Dessa examina är knappast biljetter till ett arbete. Ofta kan olika typer av arbetslivserfarenheter vara av större värde både när man utför ett arbete men även mer meriterande när man söker ett arbete; det gäller även vissa fristående kurser som alltså kan ge större ”praktisk nytta”.
  Masterutbildningar är sällan av ”praktisk nytta” utan syftar ju ofta snarare till att vara ett steg vidare till kommande forskarutbildning.
  Men okej… här är några exempel på fristående kurser som erbjuds av Stockholms universitet som studenten (och du!) kan kolla på och som kan vara till nytta i den typ av arbete som studenten är ute efter, https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-kurser/frist%C3%A5ende-kurser-grund-och-avancerad-niv%C3%A5-1.377824
  Annars kan som sagt olika arbetslivserfarenheter både vara till större nytta i arbetet och mer meriterande. Vilka då? Det borde studenten kunna fråga intressanta arbetsgivare om. Förslagsvis finns det ofta arbeten, t ex sommarjobb, inom kriminalvården.
  Till sist undrar jag varför du skickar denna fråga vidare till oss? Eftersom du är Studie- och yrkesvägledare så är du säkerligen kompetent att på egen hand ge studenten stöd och tips i denna fråga.
   
  Med vänligaste hälsningar
   
  Studie- och karriärvägledare

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vi fick svar från den ansvarige för masterprogrammet i sexologi som skriver att examen från någon människobehandlande utbildning är: barnmorska/sjuksköterska, psykolog, socionom, kurator, läkare/gynekolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och lärare.
  Alternativt kan den sökande ange det som kallas ”reell kompetens”, det vill säga att man har arbetat med sexologiska frågor i många år inom ramen för en anställning. Examen i sociologi räcker inte till, om det inte finns reell kompetens med i bilden.

  Alltså, ett av alternativen är att ta Lärarexamen och på så sätt bli behörig söka master i sexologi. På vissa lärarprogram är det (tyvärr) lätt att komma in.
   
  Med vänlig hälsning
  ANNA

  Hej igen, fick idag svar från Malmö Universitet; var god läs nedan:

  Hej,
  Mer om utbildningen finns här: https://edu.mah.se/sv/program/sasxm
   
  BEHÖRIGHETSKRAV
  Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.
   
  Som utgångspunkt kan det sägas att vi inte kan ge förhandsbedömningar på behörighet, eftersom vi måste se den specifika dokumentationen som ligger till grund för bedömningen. Däremot kan det sägas att man generellt sett inte uppnår kraven på ett utbildningsprogram inom det människobehandlande området med en kandidatexamen i sociologi, då det anses vara för teoretiskt inriktat.

  Med vänlig hälsning
  Admissions officer
   
  Malmö University
  Student administration
  Admissions

  Frågor och svar

  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret
  • simon 16 år

   Hur länge gäller sommarskolan?

   Jag har nu fått ett meddelande om att jag kanske inte kommer att bli godkänn i matte. Och jag vill verkligen inte gå sommarskola.

   Anna SYV: Förklara lite mer kring din fråga. Om du får F i matte, vad är din plan i så fall, vad vill du göra?
  • Oscar 23 år

   Räcker detta till en gymnasieexamen?

   Hej! Jag fick inte tidigare en gymnasieexamen i skolan, jag har studerat ämnen och blivit godkänd i dessa. Jag håller på att läsa biologi 1 för att det var ett ämne som jag fått F i tidigare men funderar nu på om det behövs ens. https://i.imgur.com/SR1M4Np.png Här är en bild på mina betyg som...

   Daniel Larsson: Hej Oscar, jag räknade ihop 1700 godkända poäng i ditt Studiebevis; men du får inte ta in Idrott och hälsa 1 i examensbevis från KOMVUX; så det blir 1600 godkända p. och 550... Läs hela svaret
  • Ulla 33 år

   En person med hög utbildning i utlandet vill bli arkitekt?

   Hej om en person med högre utbildning från utlandet inom arkitektur fast utb. är hos privat skola - vill i Sverige värdera sin utbildning, vart ska hen skicka sina utbildningsdokument för värdering? tacksam för svar! Ulla S.

   Peter SYV: Hej, vi råder att ansöka om en personlig bedömning där UHR, Universitets- och högskolerådet ser över dina utbildningsdokument och ger ett utlåtande. Man... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga