1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ulla,
  vi har fått svar från Socialstyrelsens Upplyssningstjänst alldeles nyss som lyder:

  Just nu pågår arbetet med att ta fram de föreskrifter och övergångsbestämmelser som ska börja gälla i och med att legitimationsyrket kurator införs nästa år. Då detta arbetet inte är färdigt kan vi endast hänvisa till den information som Riksdagen och Regeringen publicerat i och med att beslut fattats i frågan. Detta kan du läsa mer om här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/legitimation-ska-inforas-for-kuratorer-inom-halso--och-sjukvarden/
   
  Som du kan se i pressmeddelandet träder detta inte i kraft fören nästa år. Det betyder att det är först då det kommer vara möjligt att söka legitimation. I betänkandet från Socialutskottet i Riksdagen framgår att ”Under en övergångsperiod kommer även yrkesverksamma kuratorer att kunna få legitimation om de har avlagt en socionomexamen eller någon annan likvärdig examen samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.”
  Om detta kan du läsa mer här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/legitimation-for-halso--och-sjukvardskuratorer_H501SoU28
   
  För frågor om den nya utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator hänvisar jag till de lärosäten där utbildningen kommer ges. 
   
  Med vänlig hälsning
  Upplysningstjänsten
   
  Socialstyrelsen
  106 30 Stockholm
  Telefon: 075-247 30 00
  www.socialstyrelsen.se

  Frågor och svar taggade med 'programmering' (37 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga