Fanny 19 år
Hej!

Jag funderar just nu på att utbilda mig till medicinsk sekreterare. Jag har sett att det finns både yrkeshögskoleutbildningar för detta och en högskoleutbildning på Umeå universitet. När jag läser beskrivningar i jobbannonser, så efterfrågar de en yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng eller en likvärdig utbildning som den på Umeå universitet hade varit.

Det jag undrar är om det finns några andra argument att välja antingen högskolan eller yrkeshögskolan ur ett rent yrkesmässigt perspektiv? Finns det några viktiga aspekter att fundera på eller kan jag helt enkelt välja det som känns bäst?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Fanny Erlandsson

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Fanny,

jag råder dig söka både till en högskoleutbildning och till flera olika yrkeshögskoleutbildningar samtidigt. Sedan, om du kommer in på flera utbildningar, kan du välja vilken du ska gå. Det är konkurrens om utbildningsplatser. Har du mycket höga betyg, kommer du troligtvis på en högskoleutbildning; yrkeshögskola väljer vem de tar in även med hänsyn till arbetslivserfarenhet, motiveringen i ett personligt brev, intervjuer mm., det vill säga endast höga betyg ger inte per automatik plats på en yrkeshögskoleutbildning. Man kan komma in med lägre betyg om man kan bättre motivera varför man vill gå just den utbildningen, t.ex...
Till högskola och yrkeshögskola söker man helt oberoende av varandra. Och till varje yrkeshögskoleutbildning söker man till skolan direkt, därför söker man varje YH i första hand. På så sätt finns det möjlighet att få flera olika studieplatser samtidigt.
Det är först när du får alternativ att välja på så sätt att du blev Antagen till fler än en utbildning., då kan du välja. Nu kan du bara välja att söka eller inte söka och jag råder dig att söka alla utbildningar samtidigt.
De väsentliga skillnader mellan högskole- och yrkeshögskoleutbildningar är flera:
- yrkeshögskoleutbildningar innehåller mycket praktik; de är också mycket orienterade mot arbetsmarknaden med dess behov; de är mindre teoretiska; de förbereder för att "hoppa in" i arbetslivet direkt:
- högskoleutbildnigar är mer teoretiska; de behöver inte innehålla praktik; men man kan använda godkända högskolekurser för att senare sätta ihop dem till Kandidatexamen och senare även läsa Magister- eller Masterprogrammet och på sikt bli forskare.

Hoppas mitt svar blir till hjälp!

Milla SYV

  • Fanny Hej!
  • Fanny Opps! Ok, tack så mycket för hjälpen, då vet jag lite mer om hur jag ska göra!
  • Mikael Bra! Vi är glada att kunna bistå med hjälp!